Son Yazılar

2 Nisan 2018 Pazartesi

Tanıdık Olmayan uyruklular, üniversitelerde nasıl çalışır?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Yabancı uyruklular ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında derse girebilir mi ?

YASAL MEVZUATI NEDİR ?

Tanıdık Olmayan uyruklu kişilerin üniversitelerde çalıştırılması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 34 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede, "Yükseköğretim kurumlarında, anlaşma ile görevlendirilecek tanıdık olmayan uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite idare kurulunun yerinde görüşü üstüne rektör göre atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler. Tanıdık Olmayan uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlerine ast olmadan, Yükseköğretim Kurulunca İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde ilgili üniversitesi ile sözleşmesi yapılır." hükmü yer almaktadır.

üstelik, tanıdık olmayan uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücrete ilişkin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 16 ncı maddesinde; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar zarfında Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir." denilmektedir.

Bu kanun hükümleri çerçevesinde, tanıdık olmayan uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli alıştırma esaslarını, ödenebilecek sözleşme ücretlerinin üst sınırlarını ve sanki diğer hususlar ise "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında" belirtilmiştir.

Laf konusu Bakanlar Kurulu Kararını görmek için TIKLAYINIZ.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI NASIL VE HANGİ STATÜDE ÇALIŞTIRILIR ?

Bilindiği üzere, üniversiteler göre öğretim üyesi alım ilanları Milli Gazetelerde, Devlete Ait Gazete'de, öteki öğretim elemanı kadroları ise YÖK'ün sayfasında bulunan AKADEMİK KADRO İLANLARI menüsünde duyurulmaktadır. Ancak, tanıdık olmayan uyruklu öğretim elemanı alımlarına ilişkin üniversiteler herhangi bir bildiri veya duyuru yapmamaktadır. Yabancı uyruklu olup, lisansüstü düzeyde kariyeri olan ve ülkemizde amaçlamak isteyen kişilerin devlet üniversitelerine kişisel dilekçe yapmaları gerekmektedir.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 14 üncü maddesinde; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine kadar yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı batmış öğretim elemanı kadrosu sayısının % 2'sini geçemez.

Bu kapsamdaki tanıdık olmayan uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, aidat ve anlaşma örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır." hükmü yer almıştır.

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, tanıdık olmayan uyruklu öğretim elemanlarının en çok 2 sene süreli olmak şartıyla üniversitelerde sözleşmeli olarak istihdam edilmelerine YÖK göre karar verilmektedir.

Üniversitelerin ise batmış öğretim elemanı sayısının %2 si dek bir kontenjanı bulunmakta olup, ilgili yönetmelik gereği daha fazla yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştıramamaktadır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ MAAŞLARI NE KADARDIR ?

Üniversitelerde çalıştırılacak tanıdık olmayan uyruklu öğretim elemanlarının maaşları, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" nın 4 üncü maddesindeki;

"Sözleşmeyle çalıştırılacak tanıdık olmayan uyruklu öğretim elemanlarına ödenebilecek aylık brüt anlaşma ücretleri aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve öteki her türlü ödemeler toplamının;

Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri için 6 katını, Uzman, Okutman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim planlamacıları için 4 katını ve Araştırma görevlileri için 2 katını geçemez." hükmündeki üst sınırlara kadar üniversitelerin teklifine istinaden YÖK tarafından belirlenmektedir.
« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »