Son Yazılar

17 Nisan 2018 Salı

Sınavla öğrenci bölge Anadolu liselerindeki öğretmenlere gerekli nakil!
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Sınavla Öğrenci Bölge Okullardaki Öğretmenlerle İlgili Düzenleme Yapılmalıdır

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 14 Şubat 2018 tarihinde değiştirme yapılmıştı. İlgili haber için tıklayınız.

Yapılan değişiklikle sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumları şu şekilde sınıflandırılmıştı:

- Fen Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
Proje Okulları
Anadolu Iş Liselerinin Anadolu Teknik Programları..

Fakat, Ulusal Eğitim Bakanlığı göre geçen hafta açıklanan kılavuzda, bu listede yer almayan Anadolu liseleri de, sınavla öğrenci alacak okul listeleri için gösterilmişti. Tıklayınız.

Oysaki yönetmelik çok açık olarak sınavla öğrenci alacak liseleri 4 başlıkta toplamış ve bu başlık için Anadolu liseleri yer almamaktadır.

Bu halde, Bakanlığın ya yönetmelikte değiştirme yapması veya sınavla öğrenci alacak liseler arasında gösterilen Anadolu liselerini Proje Okulu duyuru etmesi gerekmektedir. üstelik edindiğimiz bilgilere kadar, Bakanlık; sınavla öğrenci alacak liseler arasında gösterilen Anadolu liselerinin tamamını Anadolu lisesi olarak belirleyecektir.

Böylece, TEOG'un kaldırılmasından önce, 250-300 civarında olan Proje Okulu sayısı bu listeyle beraber binin üstüne çıkmıştır.

Proje okulu yapılan bu okulların hangi kriterlere tarafından proje okulu yapıldıkları ise muammadır. Görünen O Ki odur fakat bir takım okullar için proje okulu olmanın tek kriteri sınavla öğrenci almalarıdır. Bunun hukuken kabulü mümkün değildir.

Bu durumda bu okullar ile bu okullarda çalışmakta olan öğretmenler; "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Görev Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine" değil, "Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğine" alt olacaklar.

Yani tahsis süreleri 4 yılla sınırlı olacağı gibi en çok 8 yıl tayin yapabilecekler.

Normal bir Anadolu Lisesinde bile 30-40 öğretmenin görev yaptığı düşünüldüğünde onbinlerce öğretmenin mektep değişim ile aleyhinde karşıya kalacağı görülmektedir.

Kaldı ki yer değiştirmelerde bu kurumların sisteme yansıtılmaması da söz konusu olacaktır.

Daha önce de ele aldığımız üzere Danıştay kararı gereği tayin yapılamayan Sosyal Bilimler ve Fen Liselerindeki sorun çözülmemiştir. Yapılan düzenleme ile sınavla öğrenci alacak proje okullarında da yaşanacak sorunların da çözümü için önerimiz için tıklayınız.

MEB'in bir lahza önce, mevcut öğretmenlerin mağduriyetine yol açmayacak bir düzenleme yapması gerekmektedir. Bu düzenlemenin de proje okullarında olduğu gibi keyfi değil imtihan dahil tarafsız kriterlerin gözetilmesi gerekir. Danıştay'ın kararlılık şampiyon kararlarında da sınavla öğrenci bölge okullara öğretmen atamalarının da bu şekilde ele alınması gerektiği de göz önüne alınmalıdır.

Maksut BALMUK

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »