Son Yazılar

1 Nisan 2018 Pazar

Operasyon tazminatı nedir, hangi usule tarafından ödenmektedir?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Operasyon tazminatı 375 sayılı KHK'nın 28. maddesine kadar ödenmekte olup, ilgili madde şu şekildedir:

"Madde 28A) Sıkıyönetim ya da mucizevi hal bildiri edilen bölgeler veya Ulusal Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve işlem timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü güvenlik hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, uzman jandarma, bilirkişi erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere ve operasyonları gerçekten sevk ve yöneten karargah ve bürolardan bu fıkra uyarınca alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, sahiden tayin yapıldığı sürece ve bu zaman ile orantılı olarak ek tazminat, (B) fıkrasında bulunan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir.

Tazminat ödenecek ikâmetgâh birimleri, aylık ya da günlük olarak ödenecek tazminat miktarları, tazminatın ödenme usul ve esasları, hangi hallerde kesileceği Ulusal Savunma ve İçişleri Bakanlarının karşılıklı teklifi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile saptama edilir.

Bu görevler sebebiyle meydana gelen engellilik ve yaralanmalarda çare boyunca, hastalanmalarda ise hastanede geçen tedavi süresince (yedeksubay, erbaş ve erler tahliye edilseler bile) gerçekten ödev yapma koşulu aranmaksızın ödeme yapılmaya devam edilir. Oysa bu hallerdeki ödemeler hiçbir şekilde 24 ayı geçemez ve 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun uyarınca ödenecek tazminat konusunda avans verilmesi dışarıda belli bir işlem yapılması halinde de sona erer.

Devletin faal istihbarat görevlilerinden bu ikâmetgâh birimlerinde güvenlik ve asayişe yönelik olarak gerçekten aktif istihbarat görevi yapanlar hakkında da görevin tehlike ve zorluğuna göre bu fıkra hükümleri uygulanır. Bunlara ödenecek ilave tazminat miktarı emsali personele yapılan ödemeyi geçmemek üzere ilk elden Başbakanca belirlenir."

Bu maddeye göre, işlem tazminatı için Başbakanın onay vermesi gerekmektedir. Verilecek işlem tazmiantı miktarının Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemesi gerekmektedir. Tazminat ödenecek mesken birimleri ile jurnal tazminat miktarları, ödeme yöntem esasları Maliye Bakanlığının görüşü üstüne Başbakan onayı ile belirlenecektir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »