Son Yazılar

3 Nisan 2018 Salı

Öğretmene performans hangi AB ülkesinde var?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Öğretmenin Performansını Düşürenler...

ABD, İngiltere, AB ülkelerinde durum ne ise bizde de o olacak diyorsunuz ya hangi AB ülkesinde getirdiğinizi sistem var bir söylerseniz biz de öğreniriz. Öğretmenin dersin konularını iyi bilip bilmediğini öğrenciye soran bir başka sitem var mı sayın bakan?

Ve diyor fakat sayın bakan;

"Çağın arkasında kalan öğretmen rol model olamaz. Kişisel ve mesleki gelişime çok yük veriyoruz.

Mektep aile toplum ilişkilerinden öğrencilerin durumlarına dek fazla geniş bir alanı tarayabilecek yetenekte olmalı öğretmenler.

Iş başarım ve performanslarını değerlendirmek için 2006'da meydana çıkan kriterleri güncelledik acilen. Kariyer basamakları var. Uzman hoca, baş hoca gibi. Başarılı öğretmeni terfi ettirmemiz, yurt dışına göndermemiz gerekli. Bunları nasıl yapacağız? İşte bu kılavuzla. Öğretmeni daha iyi yetiştirelim oysa öğrencilerimiz daha iyi yetişsin.

Talime çıkmam, sefere gitmem, görevi yapmam, beni müdüre, veliye, arkadaşıma, öğrenciye sorma, beni bana sor yaklaşımı kabul edilemez devir dışı bir yaklaşımdır.

Okulun dışı değil öğretmenin vizyonu başarıyı belirler

Ülkemizi modern medenilik seviyesine taşımanın olmazsa olmaz şartının eğitimde kaliteyi artmak olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bu da fakat öğretmenle mümkündür.

Tabletle betonla çok güzel okullarla olacak iş değil, öğretmen, hoca, öğretmen... AB'nin de bu konuda tutumu net. Bizimle benzer doğrultuda düşünüyor onlar da.

Zeki tahta, internet, akıllı telefon, tablet kullanamayan öğretmen bunu öğrenciye nasıl anlatacak? Data ve teknolojiyle çalışacak öğretmen olmazsa olmaz.

Dünyanın gittiği yönü görmemek, çağın dışarıda kalmaktır. Öğretmenler bundan böyle talep ediyor, 'bize bu eğitimleri verin"

İşte bu cümlelerinizle öğretmeni incitiyorsunuz.

Sayın bakan evet eğitimin can damarı öğretmendir. Her sınıfı 20 kişiye düşürseniz de, teknoloji ile donatsanız da sonucu öğretmenle alırsınız işte bu yüzden konuşmamalısınız. Her konuştuğunuz bomba gibi düşüyor öğretmenler odalarına. Münferit örnekleriniz maalesef tüm mesleği değil ediyor. Başarılara imza atan öğretmenleri de kaygılandırıyor. Vatandaşı da özel okula yönlendiriyor. Amacınız natürel oysa özel okula yön belirleme değildir (!) lakin vatandaşta vesvese uyandırıyorsunuz. Çünkü okullarında teknolojiden uzak, değişime kapalı, gelişmeyi asla düşünmeyen öğretmenler var sanıyor.

sırası gelmişken bugüne kadar yaptığınız yanlışlıklara rağmen eğitim öğretim süreci işliyorsa bunu da öğretmene borçlusunuz.

Siz eğitimdeki başarısızlığın faturasını öğretmene kesmeye kalkıyorsunuz lakin faturayı öğretmene kesmeden biraz etrafınıza baksanız iyi olacak gibi...

Eğitimdeki başarısızlığı öğretmende değil;

- Bir gecede binlerce mektep yöneticisinin görevine son verip benden olsun çamurdan olsun anlayışınızda arayın,

- Bir kalemde kariyeri, liyakati hiçe saydığınız kadrolaşmanızda arayın,

- Her gün hatalar meydana çıkan, skandallara konu olan onayladığınız kitaplarda arayın,

- Yap boza çevirdiğiniz ve kendi yaptığınızı beğenmeyip değiştirdiğiniz müfredatta arayın,

- Ücretli köleliği(öğretmenliği) baskın kılmanızda arayın,

- Güvencesiz sözleşmeli öğretmenliği yeniden getirmenizde arayın,

- Her şeyi sözlü sınava bağlayıp fiilen sözün bittiği uygulamalarınızda arayın,

- Akademik personeli dahi olmadan açtığınız eğitim fakültelerinde arayın,

- Nitelikli mektep deyip okulları ayrıştırmanızda arayın,

- Proje okulu adı aşağıda yaptığınız yanlışlarda, kıyımlarda arayın,

- Okullardan kontrol sistemini kaldırmanızda arayın,

- Meslek bilmez okul müdürlerinizin denetimine bıraktığınız sistemde arayın,

- Performans deyip okullarda yarattığınız depremde arayın,

- Öğretmenlik mesleğine verdiğiniz zararlarda arayın,

Arayın sayın bakan arayın. İşte buralarda arayın.

Ha bir de biz gelişime ya da değişime kapalı değiliz, fakat sizin dayatmacı yanlışlarınıza karşıyız.

Biz, bizi bize sorun demiyoruz lakin yine de siz sizi size bir daha sorun isterseniz.

"Talime çıkmam, sefere gitmem, görevi yapmam, beni müdüre, veliye, arkadaşıma, öğrenciye sorma, beni bana sor yaklaşımı kabul edilemez çağ dışı bir yaklaşımdır." Diyorsunuz ya;

Haksızlık etmeyin her gün talime meydana çıkan da, göreve giden de, sayenizde şiddete uğrayan da bizleriz. Görev yapmayan varsa bunun gereğini yapmayan suçludur asıl.

Bizi veliye sormayın demeyiz, velimize güvenimiz tam o bizi anlatır. Sorulması başka, mesleğimin sorgulanması başkadır. Kusura bakmayın veliye de size de mesleğimizi sorgulatmayız.

Öğrencimize de sorabilirsiniz lakin öğrencimiz karar veremez mesleki bilgimize...

Asıl çağ dışı olan nedir biliyor musunuz?

- Okullara atadığınız yöneticileriniz, yönetim anlayışınızdır,

Biz gelişime ve değişime kapalı değiliz sayın bakan;

Ve diyorsunuz ya "Dünyanın gittiği yönü görmemek, çağın haricen kalmaktır. Öğretmenler bundan böyle istek ediyor, 'bize bu eğitimleri verin"

Diye evet istiyoruz da;

Biz her türlü gelişmeyi de değişimi de takip ediyor ayak uyduruyoruz. Kendimizi için yüksek lisans, doktora eğitimleri olmak istiyoruz ama buna engel de sizsiniz. Bir gün de olsa iznimiz vardı onu da kaldıran siz (yada selefiniz) değil misiniz sayın bakan?

Ya lisansüstü eğitimi desteklemek için bahşedilen ek ilave ders ücreti ödemesini kaldıran? Ona da selefleriniz imza atmadı mı?

Hizmet içi eğitim düzenliyorsunuz laf olsun diye. Hafta içi ayrıca de 6-7 saat derse girmiş öğretmene dersten sonradan. Ayrıca de ödenti dahi ödemeksizin. Hatta geceleri düzenlenmeye başladı eğitimler. Bu şekilde eğitimden siz verim alınacağını mı düşünüyor musunuz?

İşte bu söylediklerimizdir öğretmenin performansını negatif etkileyen yani düşüren.

Ve sayın bakan lütfen bundan böyle öğretmenle uğraşmayı bırakalım da işimize bakalım. Biz bakan istiyoruz lakin bakarken gören istiyoruz, gördüğünü anlayan, anladığını yorumlayan, yorumladığını da uygulayan yöneticiler istiyoruz...

Sayın bakan Performans sistemi vs ile uğraşmayı bırakın de eğitimin paydaşları olarak gelin beraber şekil verelim geleceğe, beraber düzeltelim yanlışları...

Maksut BALMUK

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »