Son Yazılar

2 Nisan 2018 Pazartesi

Memurluğa atanacak olanlar, ruh sağlığı doktorundan rapor alacak
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Sıhhat Bakanlığı, memurluk kadrosuna atanacak olanların Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktorundan rapor alması gerektiğine karar verdi.

657 sayılı Kanunun 48/A-5 bendinde şu hüküm yer almaktadır:

"7. 53 üncü madde hükümleri gizli kalmak kaydı ile görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak."

Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak, gerçekte ortaya çıkan sorunları çözmek için Sağlık Durumu Bakanlığı bir genelge yayımladı.

Genelgeye kadar,

1- Hükmün hayata geçirilmesine karşın karar, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilecektir.

2- Eğer atamayı yapacak millet kurumu özel bir şart belirmemiş ise özel sağlık kurumlarının vereceği raporlar kabul edilecektir.

İŞTE GENELGENİN İLGİLİ BÖLÜMÜ

Bu itibarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesi dahilinde talep edilen raporlarda altında açıklanmış hususlara riayet edilmelidir.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartlara ilişkin hüküm zarfında "görevini aralıksız yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması" gerektiğine dair kararın Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bilirkişi hekimlerince verilmesi gerekmektedir.

2- Raporun teslim edileceği kurum tarafından aksine bir kararın olmadığı durumlarda özel afiyet hizmet sunucularında görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bilirkişi hekimlerince düzenlenmiş raporlar geçerli kabul edilecektir.

3- Sağlık raporu için Afiyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar eki Ilave-6 Koşul Bildirir Tek Doktor Rapor Formatı kullanılacaktır.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »