Son Yazılar

6 Nisan 2018 Cuma

MEB'den sözlü imtihan için yorumlama
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay kararı sonrası 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınavlar için açıklama yaptı.

MEB'DEN YİRMİ BİN SÖZLEŞMELİ HOCA ALIMI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Danıştay Idari Dava Daireleri Kurulunun Y.D. itiraz No: 2017/875 sayılı ve 14/09/2017 tarihli kararında Sözleşmeli Hoca İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Anılan Karar doğrultusunda Bakanlığımızca Sözleşmeli Hoca İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak 24/03/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu çerçevede 14/04/2018 ile 08/05/2018 tarihleri arasında sözlü sınava çağırılan adaylar, Bir konuyu kavrayıp özetleme, açıklama yeteneği ve muhakeme gücü; Irtibat becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri ile yeni yapılan değişikliğe tarafından Eğitim bilimleri ve genel kültür konularından sınava alınacaklardır.

Bu bağlamda Sözleşmeli Öğretmenliğe Dilekçe ve Atama Duyurusunun "7.Sözlü Sınav" başlıklı 7.3. maddesi; "Sözlü sınavda adaylar, Eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, açıklama yeteneği ve mantıklı düşünme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsilcilik yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir." değiştirilmiştir.

Ayrıca Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Formu ve Görev Duyurusunun ekinde yer alan "Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Imtihan Değerlendirme Formu Ek-3" tekrar düzenlenmiştir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sözleşmeli Hoca Sözlü Sınav Değerlendirme Formu

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »