Son Yazılar

12 Nisan 2018 Perşembe

MEB'den atanacak 5 bin ücretli öğretmenle ilgili yorumlama
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Milli Eğitim Bakanlığı, 5 bin ücretli hoca ataması ile ilgili tanımlama yaptı. Sözleşmeli öğretmen olarak atanacak 5 bin ücretli öğretmenin KPSS'den minimum 50 puan almış olması gerekecek.

İŞTE MILLI EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

BAKANLIĞIMIZA BAĞLI RESMI EĞİTİM KURUMLARINDA EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA TAYIN YAPANLARIN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE ATANMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlığımıza yan resmi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi dahilinde ek ders ücreti karşılığında (uzman ve artist öğreticiler dahil) tahsis yapanlardan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesine tarafından 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartların yanında;

1- Bakanlığımıza emrindeki emrindeki devlete ait eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilave ders ücreti karşılığında görev yapmış almak,

2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

3- Bakanlığımıza alt resmi eğitim kurumlarında ilave ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden nedeniyle kullanım tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak (540 günün hesabında yalnızca devlete ait eğitim kurumlarında ilave ders ücreti karşılığında çalışılan süreler başlıca alınacak, bunun dışındaki hiçbir alıştırma süresi dikkate alınmayacaktır.),

4- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığımızın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına kadar ödev yapılacak alana uygun olmak,

5- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç edinmek üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış edinmek,

6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

7- 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı bölge için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üstünde puan almış elde etmek,

8- Devlet memurluğundan ya da öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cinayet almamış almak,

9- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, tatbik tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış almak, şartları aranacaktır.

Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, görev yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesi ile görev takvimi ve öteki hususlara ilişkin bildiri sonra http://meb.gov.trhttp://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

bundan başka, bu kapsamda 5.000 sözleşmeli hoca pozisyonuna yapılan atamalar sonucunda manâsız pozisyon kalması halinde, abes kalan pozisyonlara, öğretmenlik için yapılan 2018 yılı Ulus Personel Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak benzer usulle tayin yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »