Son Yazılar

11 Nisan 2018 Çarşamba

MEB, peformans çaışmasında son aşamaya geldi
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


MEB, PERFORMANSTA SON KARARI DEVRETMEK ÜZERE

Ulusal Eğitim Bakanlığı, performans yönetmelik taslağına ilişkin olarak 53 üniversiteden en çok üyesi olan 3 sendikadan manzara geldiğini belirtip, görüşlerin uzmanlarca tahlil edildiğini ve nihai değerlendirmelerin analizler tamamlandığında açıklanacağını vurguladı.

İşte MEB'in süreçle ilgili data notu:

I. Mevcut Performans Değerleme Sistemi

10. Kalkınma Planı'nın (2014-2018) Kamuda İnsan Kaynakları bölümünün 380. maddesinde kamuda performans değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak "Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle ulus personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, ulus insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, yerinde kurumlardan başlanarak esnek egzersiz biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir." maddesi yer almaktadır. Aynı planın Eğitim bölümünün 152. maddesinde öğretmenlere performans değer biçme getirilmesi ile ilgili olarak da "Öğretmenlik mesleği daha çekici ülkü getirilecek; hoca yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek; hoca yetiştirme ve geliştirme sistemi, hoca ve öğrenci yeterliliklerini başlıca bölge, bireysel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa dayanan bir yapıda düzenlenecektir." maddesine yer verilmiştir. Bu kapsamda Devlet Personel Başkanlığının hazırlamış olduğu "Ulus Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı" temel alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Hoca Performans Değerlendirmesi çalışmalarına başlanmıştır.

14 Mart 2014 tarih ve 6528 sayılı Kanun ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan şartların değişmesi uyarınca hazırlanan ve 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Hoca Atama ve Yer Değişiklik Yönetmeliği'nin 54'üncü maddesine "Bu Yönetmelik dahilinde, Bakanlığa yan her derece ve türden eğitim kurumunda tayin yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin galibiyet, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır." ibaresi eklenmiştir.

Bu mevzuat doğrultusunda performans değerlendirmesi kurum müdürleri göre 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda 787.988 öğretmene uygulanmıştır. Gerçekleştirilen değerlendirmede öğretmenlerimizin %98,86'sı 80 ile 100 aralarında puan almıştır. Bu oranlara karşın kurum müdürlerince yapılan öğretmen performans değerlendirmesi birçok tartışmalara yol açmıştır. Tartışmalarda en fazla kurum müdürünün tek başına değerleme yapmasının performans değerlendirmenin amacına hizmet etmeyeceği görüşünden bahsedilmiştir.

II. Performans Değer Biçme Sistemi Güncelleme Çalışmaları

Işlem içerisinde Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'nin güncellenmesi ve kurum müdürünün tek başına değer biçme yapmasıyla ilgili eleştiriler göz önüne alınarak öğretmen performans değerlendirmesinin çoklu bilgi kaynağına (öz değerlendirme, mektep müdürü, müdür yardımcısı, zümre, öğrenci, veli) dayalı olarak yapılması ihtiyacı gündeme gelmiştir.

Performans Değer Biçme Formunun geliştirilmesine yönelik olarak akademisyenler ve alan uzmanlarının katılımıyla 4-5 Şubat 2017 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevinde çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın sonucunda ortaya çıkan taslağa ilişkin üniversitelerden akademisyenlerin görüşleri alınmıştır. Bunların yanı sıra, Bakanlığımız birimlerinden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Talim ve Nezaket Kurulu Başkanlığı, Taktik Geliştirme Başkanlığı ve Bilgi Operasyon Daire Başkanlığının görüşleri alınmıştır. Yapılan çalıştay ve alınan görüşler doğrultusunda Performans Değer Biçme Formları baştan düzenlenmiştir.

Performans değerlendirme formlarının güncellemesi tamamlandıktan sonra öğretmenlerin performans değer biçme sistemi ile ilgili görüşlerini olmak üzere 02.07.2017 tarihinde Başkent Öğretmenevinde 7 ilden, ayrı sendikalara mensup 61 öğretmenin katılımıyla çalıştay gerçekleştirilmiş ve taslak formlara son şekli verilmiştir.

III. Yeni Kroki Performans Değer Biçme Sistemi Pilot Çalışması

Hazırlanan kroki hoca performans değerlendirme modelinin pilotlaması TÜİK İstatistiki Alan Sınıflandırmasına göre seçilen 12 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Kayseri, Mardin, Antalya, Trabzon, Eskişehir, Balıkesir, Erzurum, Samsun) farklı kurum türlerinden 132 kurumda, MEBBİS performans değer biçme modülü üzerinden, 23-31.10.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

IV. Kroki Performans Değerleme Sistemi ile İlgili Görünüm Alınması Süreci

Yeni performans değer biçme modeli hazırlıklarıyla ilgili sürecin daha dinç yürütülebilmesi ve bütün paydaşların görüşlerinden hareketle bir model oluşturulabilmesi için Sayın Bakanımızın talimatlarıyla 12.02.2018 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu aracılığıyla üniversitelerden "Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Performans Değerleme ve Aday Öğretmenlik Iş ve İşlemleri Eskiz Yönetmeliği" ve değerlendirme formları ile ilgili gösterme istenmiştir. 02.04.2018 tarihi itibariyle 53 üniversiteden yanıt gelmiştir.

Aynı süreçte eğitim kolunda çalışan, aza sayısı artı olan 5 sendikaya performans değerleme ile ilgili ziyarette bulunulmuş ve bu ziyarette "Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Performans Değerleme ve Aday Öğretmenlik Meslek ve İşlemleri Taslak Yönetmeliği" ve değerleme formları teslim edilerek görüntü istenmiştir. 04.04.2018 tarihi itibariyle yalnızca 2 sendikadan görünüm gelmiştir. Üniversitelerden ve Sendikalardan gelen düşünceler uzmanlarımızca acilen tahlil edilmektedir. Analizler tamamlandıktan sonradan işlem ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »