Son Yazılar

2 Nisan 2018 Pazartesi

Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine hoca ataması neden düzenlenmiyor?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


MEB'de adalet kararına karşın uygulamada sorunlar yaşanan, bir türlü düzene oturtulmayan sorunlardan birisi de Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğretmen ataması.

Bu okullarımız kurulduklarından beri sınavla öğrenci almakta. Hem öğretmenleri de özel olarak seçilmiştir yıllarca. Bu tercih süreci Anadolu liseleri ve Anadolu Hoca liseleri ni( kapatılan) de kapsamıştır.

Adalet kararlarına bakıldığında; sınavla öğrenci bölge bu okulların öğrencilerine karşın seçim yapıldığına kadar öğretmenlerinin de sınavla belirlenmesi gerektiğine ilişkin yargısal içtihat oluştuğunu bildirmek mümkündür.

MEB'in bütün liselere Anadolu statüsü vermesi üstüne ilk önce Anadolu Liselerinde sonrasında da bugün de yürürlükte yer alan 17.04.2015 tarihli Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Tayin ve Yer Değişim Yönetmeliği ile Sosyal Bilimler ve Fen Liselerine hoca atamaya ilişkin olarak sınavsız bir düzenleme yapmıştır.

Düzenleme:

"Atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 27 - (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine atanacaklarda;

a) Kullanım tarihi itibarıyla atama yapılan alanın, atanmak istenilen alana yerinde olması,

b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil asgari üç yıl öğretmenlik üretilmiş olması,

şartları aranır.

Duyuru ve başvuru

MADDE 28 - (1) Gereksinim halinde fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine devir yapılmak üzere valiliklerce, il genelinde her adayın veri sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden asgari on gün önce ilan yapılır. Duyuruda; tayin yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar itibarıyla boş yer alan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar ve öteki hususlar belirtilir.

(2) Birinci fıkrada farzedilen eğitim kurumlarına atanmak isteyen öğretmenler, kadrolarının bulunduğu ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine tahsis

MADDE 29 - (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanmak üzere başvuruda yer alan öğretmenler tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre valiliklerce atanır.

(2) Adayların hizmet puanlarının eşitliği halinde, öğretmenlikteki hizmet süresi pozitif olan adayın ataması yapılır. Eşitliğin devamı halinde atanacak namzet kura ile belirlenir."

Biçiminde olmuştur.

Bu düzenlemeye ilişkin olarak Eğitim Meslek Sendikası kadar açılan davada yürütmeyi askıya alma kararı çıkmıştır. https://www.memurlar.net/haber/601972/fen-liselerine-ogretmen-atamalari-sil-bastan.html

Bu karardan sonra MEB hiçbir düzenleme yapmamıştır.

Lakin bu okullara hoca alımında yürürlüğü durdurulan maddeyi de uygulamamıştır. Geçici olarak bir tanımlama yaparak daha önce bu tür kurumlarda çalışanların atanabileceği, yer değiştirebileceği düzenlenmiştir.

https://www.memurlar.net/haber/669977/fen-liselerine-nakil-isteyen-ogretmenler-icin-aciklama.html

Bu açıklamalardan sonra ele aldığımız yazıda konuyu açıklamaya çalışmıştık.

https://www.memurlar.net/haber/670416/meb-fen-ve-sosyal-bilimler-de-ne-yapmali.html

MEB'in açıklamasının sorunu çözmekten uzakta olduğu açıktır. Mesela son 5 yılda bu nesil kurumda çalışmış olanlarla ilgili itirazlardan biri de,

Mesela; Anadolu Öğretmen Liselerine zamanında Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine görev şartları gibi sınav da dahil süreci geçerek atananlar mağduriyetlerini dile getirmektedirler. Kaldı fakat bu okulların büyük bir bölümü Fen ya da Sosyal Bilimler Liselerine dönüştürülmüşlerdir.

Aradan geçen bir yıla rağmen hiçbir düzenleme yapılmaması, yönetmeliğin değiştirilmemesi sorunları büyütmektedir.

Bu okullarımıza bazı bölgelerde ücretli hoca alımı yapıldığı bilgisi gelmektedir. Atamaların kilitlenmiş olması bu okullarımızı ve öğrencilerimizi sıkıntıya sokmaktadır.

MEB'e Önerge:

MEB TEOG'un kalkması sonucunda oluşan yeni duruma göre sınavla öğrenci alacak olan;

- Sosyal Bilimler Liseleri

- Fen Liseleri

- Proje Okullarını

da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapmalı, bu düzenlemede yazılı sınav gibi tarafsız kriterler yer almalıdır.

Düzenleme yapılırken kapatılan Anadolu Öğretmen Liseleri dahil sınavla öğretmen bölge ve sınavla atanan öğretmenler göz ardı edilmemelidir.

Maksut BALMUK

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »