Son Yazılar

16 Mart 2018 Cuma

YÖK'ten 7100 sayılı Kanunun uygulanmasına dair tanımlama
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


YÖK Başkanlığı, 7100 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. İşte YÖK'ten yapılan açıklama

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı

Rakam : 82444403-299-E.20450 15.03.2018
Konu : 7100 sayılı Kanunun Uygulaması

BÜTÜN ÜNİVERSİTELERE

7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bir Takım Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişim Yapılması Hakkında Kanunla yükseköğretim mevzuatında birçok düzenleme yapılmıştır. Bu kanun hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak aşağıdaki hususlara uyarı edilmesi gerekmektedir.

1- 7100 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 24 üncü madde hükmü uyarınca; "yardımcı doçent" kadroları "hekim öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman, bilirkişi, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı" kadroları "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme lüzum kalmaksızın dönüştürülmüş sayılmıştır.

a) Kurulumuzdan "muavin doçent" olarak faydalanma izni alınan kadroların tahsis süreci, 06/03/2018 tarihi itibarıyla 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümlerine kadar "doktor öğretim üyesi" olarak devam ettirilecektir. Bu tarih itibarıyla tanıdık olmayan dil tercüme sınavı yapılmayacaktır. Atamalar ise en çok 4 yıllık süre ile yapılacaktır.

b) Kurulumuzdan "uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı" olarak yararlanma izni alınan kadroların tahsis süreci 06/03/2018 tarihi itibarıyla uygulamalı birimlerde tahsis yapacak "öğretim görevlisi" olarak devam ettirilecektir. Bu kapsamda atanan öğretim görevlilerine 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince ders yükü şartı getirilmeyecektir.

c) Kurulumuzdan "okutman" olarak kullanım izni alınan kadroların görev süreci 06/03/2018 tarihi itibarıyla "öğretim görevlisi" olarak devam ettirilecektir. ç) Öğretim görevlisi kadro yararlanma izni taleplerinde "ders verecek" öğretim görevlisi mi yahut "uygulamalı birim" öğretim görevlisi için mi kadro kullanma izni talep edildiği belirtilerek, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden veri girişleri buna kadar yapılacaktır.

2- a) 7100 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 4 üncü madde hükmü gereğince; 06/03/2018 tarihi itibarıyla "asistan doçent" kadrolarında bulunanlar "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı" kadrolarında bulunanlar "öğretim görevlisi" kadrolarına diğer bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayıldığından, yükseköğretim kurumlarının bu kapsamda keza bir atama işlemi yapmasına lüzum kalmamıştır.

b) "Doktor öğretim üyesi" ya da "öğretim görevlisi" kadrosuna atanmış sayılanların önceki kadro unvanındaki atanma süresi sona erdiğinde, yeniden atanacakların "doktor öğretim üyesi" veya "öğretim görevlisi" olarak atama işlemleri yapılacaktır.

c) Daha önceki kadro unvanında sürekli olarak atananlar da aralıksız öğretim görevlisi olarak atanmış sayılacağından bu kapsamdakilere 06/03/2018 itibarıyla öğretim görevlisi kadrosuna sürekli olarak atandığı tebliğ edilerek başka bir görev işlemi yapılmayacaktır.

ç) Yabancı uyruklu öğretim elemanları da "doktor öğretim üyesi" veya "öğretim görevlisi" olarak sözleşmeli olarak çalıştırılmış sayılacağından bunlar hakkında hem bir işlem yapılmayacaktır. Bu kapsamdakilerin sözleşme süresinin uzatılması tekliflerinde yeni unvanlarına göre işlem yapılacaktır.

3- 7100 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Mevzuatta "asistan doçent"e üretilmiş olan atıflar "doktor öğretim üyesi"ne, "okutman", "uzman", "çevirici", "eğitim öğretim planlamacısı"na yapılmış olan atıflar "öğretim görevlisi" ne üretilmiş sayılır." hükmü bulunduğundan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Antre Sınavlarına İlişkin Mevzuat" ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrolarına tahsis ve yükseltme için belirleyip Kurulumuz göre onaylanan ek koşulların yanısıra alaka diğer yönetmelikler ve Komite Kararlarımızın kanuna tutarsız olmayan hükümlerinin uygulaması devam edecektir.

4- 7100 sayılı Kanun uyarınca "hekim öğretim üyesi" ile "öğretim görevlisi" kadrosuna atanmış ve dönüştürülmüş sayılma işlemleri Yükseköğretim Veri Sistemi (YÖKSİS) üzerinde Başkanlığımız göre re'sen yapılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Rahmi ER
Başkan Vekili

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »