Son Yazılar

26 Mart 2018 Pazartesi

YLSY bursiyerlerinin hizmetleri takvim izne sayılır mı?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


1416 sayılı Kanun gereğince yurtdışında eğitim görenlerin lisansüstü eğitimde geçirdikleri sürelerin yıllık izne esas olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile ilgili ayrı uygulamalar devam ediyor...

Bilindiği üzere, 20 Şubat 2017 tarihli haberimizde; 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca yüksek lisans ve doktora gerçekleştirmek üzere gidenlerin, yurtdışında geçirdikleri bu sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiğini, fakat eğitimde geçen sürelerin 154 nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde geçen "HİZMET SÜRESİ" olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından, yıllık müsade süresinin hesabında değerlendirilmemesi gerektiğine karşın Maliye Bakanlığı gösterme vermişti.

Bu kere, Devlet Personel Başkanlığı ise Maliye Bakanlığı tersi yönde bir görüntü vermiştir. Devlet Personel Başkanlığı 154 Süratli Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine atıfta bulunarak, hangi statüde olursa olsun ulus kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile halk kurum ve kuruluşlarında geçmese zeka Devlet Memurlarının kazanılmış adalet aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiğine şive yaparak, 1416 sayılı Kanuna kadar yurtdışında doktora lisansüstü eğitim nedeniyle geçirdikleri sürelerin memuriyette geçmiş sayıldığından, bu sürelerin yıllık müsade hesabında değerlendirilmesinin yerinde olduğu mütalaa edilmiştir.

Memurlar.net olarak her iki kurumun farklı görüşleri dikkate alındığında; Devlet Personel Başkanlığının konu ile ilgili vermiş olduğu görüşün 154 Çabuk Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine yerinde olduğu ve 1416 sayılı Kanuna yan eğitim gören şahısların kazanılmış yargı aylığında değerlendirilen süreleri için yıllık müsade verilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »