Son Yazılar

25 Mart 2018 Pazar

YLSY bursiyelerinin hizmetleri takvim izne sayılır mı?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


1416 sayılı Kanun gereğince yurtdışında eğitim görenlerin lisansüstü eğitimde geçirdikleri sürelerin takvim izne başlıca olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile ilgili bambaşka uygulamalar devam ediyor...

Bilindiği üzere, 20 Şubat 2017 tarihli haberimizde; 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince yüksek lisans ve doktora gerçekleştirmek üzere gidenlerin, yurtdışında geçirdikleri bu sürelerin kazanılmış yargı aylığında değerlendirilmesi gerektiğini, oysa eğitimde geçen sürelerin 154 nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde geçen "HİZMET SÜRESİ" olarak kabul edilmesi muhtemel olmadığından, takvim müsade süresinin hesabında değerlendirilmemesi gerektiğine karşın Maliye Bakanlığı gösterme vermişti.

Bu kez, Devlet Personel Başkanlığı ise Maliye Bakanlığı tersi yönde bir gösterme vermiştir. Devlet Personel Başkanlığı 154 Süratli Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine atıfta bulunarak, hangi statüde olursa olsun halk kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile ulus kurum ve kuruluşlarında geçmese deha Devlet Memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak, 1416 sayılı Kanuna göre yurtdışında doktora lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin memuriyette geçmiş sayıldığından, bu sürelerin yıllık müsade hesabında değerlendirilmesinin yerinde olduğu mütalaa edilmiştir.

Memurlar.net olarak her iki kurumun farklı görüşleri dikkate alındığında; Devlet Personel Başkanlığının konu ile ilgili vermiş olduğu görüşün 154 Hızlı Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine yerinde olduğu ve 1416 sayılı Kanuna bağlı eğitim görebilen şahısların kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreleri için takvim müsade verilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »