Son Yazılar

22 Mart 2018 Perşembe

Sıhhat Bakanlığından il içi görev genelgesi
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Sağlık Bakanlığı 2 Mart 2018 tarihinde yönetmeliği değiştirmişti. Tıklayınız.

Yönetmeliğe eklenen 31/A maddesiyle, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde 1 ila 6 yıl arasında fazladan devir yapanlara birinci hizmet bölgesindeki illere atanma hakkı verilmişti.

Bakanlık bu düzenlemenin nasıl uygulanacağıyla ilgili olarak Genelge yayımladı.

Genelgeye kadar, 31/A kapsamındaki atamalar il emrine yapılacaktır. İl emirine alınan personel ilk önce ilçelere atanacaktır. İlçelere atanan personel ise 1 yıl ödev yapmadan il merkezine atanmayacaktır.

İŞTE BAKANLIĞIN 22 MART 2018 TARİHLİ GENELGESİ

Bilindiği üzere 2/3/2018 tarihinde Afiyet Bakanlığı Görev ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişim ile anılan Yönetmeliğin 31/A maddesi gereği personelin alıştırma süresine yan olarak 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgesinden daha üst hizmet bölgelerine ve 20 nci maddesi gereği Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip, uzman tabip ve ast dal uzmanlarının ise özel sektörde çalışan eşlerinin bulunduğu yere atanmalarına olanak sağlanmıştır.

Personelin hizmet bölgeleri, hizmet grupları aralarında ve il içerisinde hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengelenmiş dağılımın sağlanması için;

a) Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişim Yönetmeliği'nin 31/A maddesi kapsamındaki atamalar ile bahane atamaları Bakanlıkça il emrine yapılacaktır.

b) Bu kapsamdaki personelin görev yerleri il müdürlüklerince belirlenecektir. Anılan Yönetmeliğin 31/A maddesi zarfında il emrine atanan personel ile benzer Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca atanan tabip, bilirkişi tabip ve bağlı dal uzmanların il içindeki atamaları ilk kez ilçelere, ilçelerde standart kadro mevzuatına tarafından haylazlık bulunmaması halinde il merkezlerine yapılacaktır.

c) Bu kapsamda ilçelere atanan personelden, sağlık ve can güvenliği mazeretine tabi yer değiştirmeleri hariç elde etmek üzere atandıkları yerde bir sene zaman ile tayin yapmayanların il merkezlerine atamaları yapılmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »