Son Yazılar

2 Mart 2018 Cuma

Sağlık'ta, daha aşağı alan tayinlerine yeni düzenleme
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Sağlık Durumu Bakanlığı, devir ve nakil yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeyle, alt bölge tayinlerinde iki sene şartını kaldırdı.

2 YIL ÇALIŞMA ŞARTINDAN İSTİSNA TUTULAN HALLER

Sağlık Durumu Bakanlığı, 2 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, tayin ve nakil yönetmeliğini değiştirdi.

Yönetmeliğin önceki düzenlemesinde, 2 yıl egzersiz şartından, istisna tutulan durumlar şu şekildeydi:

- Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

- Sıhhat mazeretine bağlı yer değişikliği

- Can güvenliği mazereti ve mucizevi durumlarda yer değişikliği

- Engelli yakını için görev

- Eşin vefatı halinde görev

- Boşanma halinde görev

- Zorunlu yer değiştirmeye tabi eşin emekli olduğu takdirde görev

- Benzeyen, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birnin terör eylemi sebebiyle şehit veyamalul olduğu takdirde ödev

- Aile Hekimliği Kullanım Yönetmeliği zarfında sözleşmeli aile hekimi olarak atama yapmakta iken başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda fiilen iki yıl tayin yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere,

- TUS'ta veya DUS'ta uzmanlık eğitiminin kazanılması halinde tayin

- Sağlık Durumu ile ilgili bir alanda minimum dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde ödev.

YENİ GELEN DÜZENLEME... DAHA AŞAĞI BÖLGE

Yapılan yeni düzenleme sırasında, atanan personelin aslında iki yıl çalışmadıkça diğer bir yere devir isteyemeyeceğini aranjör maddede değiştirme yapıldı.

Yeni düzenlemeye kadar, daha aşağı bölge tayinleri de, 2 yıl egzersiz şartından istisna tutuldu.

DAHA AŞAĞI BÖLGE TAYİNİ NEDİR

Daha Aşaği bölge tayini yönetmeliğin 26. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna tarafından, İlgililerin talebi halinde benzer hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve daha aşağı hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere;

benzer hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere;

benzer hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere;

D hizmet grubu illerden daha aşağı hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere,

PDC'nin yerinde olması durumunda daima ödev yapılabilir. Bu atamalara daha alçak bölge tayini denmektedir.

Mevzuat değişikliğinin bütün metni için tıklayınız.

Forumdaki değerlendirmeler için tıklayınız.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »