Son Yazılar

2 Mart 2018 Cuma

Sağlıkçılara, Doğu'daki fazladan her bir takvim ödev süresi için, daha bakımlı atama imkanı
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Sağlık Bakanlığı, devir ve yer değiştirme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde 1 ila 6 sene aralarında fazladan tahsis yapanlara birinci hizmet bölgesindeki illere atanma hakkı verdi.

2 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye kadar, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde fazladan yapılan her bir yıllık tahsis için bir üst bölgenin C ve D hizmet grubu illerine atanma imkanı verilecek. Eğer bir sene değil de fazladan iki yıl atama yapılırsa bu halde, üstteki bölgenin A ve B hizmet grubu illerine görev istenebilecek.

Yönetmeliğe göre, Artvin, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Şanlıurfa ve Siirt 5. bölgede; Adıyaman, Sancı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Mardin ve Muş ise 6. bölgede yer alıyor. Yine mevzuata göre bölgelerde asgari 2 sene ödev yapma zorunluluğu aranıyor.

Yapılan düzenleme gereğince, mesela Muş'ta 8 sene atama yapan bir sıhhat personeli, birinci hizmet bölgesinde bulunan Ankara, Bursa, İçel, İstanbul, İzmir gibi illerin yer aldığı birinci hizmet bölgesinin C ve D hizmet grubu illerine atanabilecek. Eğer Muş'ta 8 değilde 9 sene tahsis yapılırsa birinci hizmet bölgesinde bulunan A ve B hizmet grubu illere atama isteyebilecek.

İŞTE YÖNETMELİK'E ILAVE OLARAK KONAN MADDESİ

MADDE 19Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden başarmak üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Alıştırma süresine alt yer değişikliği

MADDE 31/A(1) PDC'nin yerinde olduğu takdirde;

a) 6 ncı hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 sene tahsis yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,

2) 3 sene ödev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

3) 4 yıl ödev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

4) 6 sene devir yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

5) 8 yıl ödev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

b) 5 inci hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 4 sene tahsis yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

2) 5 sene tayin yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

3) 7 sene tahsis yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

4) 9 sene tayin yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme tabi kalmaksızın atanabilirler. Oysa yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl artı vakit ile atama yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.

(2) 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine Devlet hizmeti yükümlülüğü zarfında atanarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış edinmek ve en düşük iki sene vakit ile atama yapmış almak şartıyla 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine tayin taleplerinde yukarıda belirlenen vakit şartları aranmaz.

(3) 6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışarıya aile hekimliği ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler ile aylıksız ya da bedava izinli olarak geçirilen süreler, egzersiz süresinden sayılmaz. 6 ncı hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden sayılır."

Yönetmeliğin bütün metni için tıklayın.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »