Son Yazılar

23 Mart 2018 Cuma

ÖSYM, Sınav Görevlisi Atama İlkelerinde düzenlemeye gitmeli!
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


06 Mart 2018 tarih ve 30352 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde bulunan "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla "tezgâhtar doçent" kadrolarında bulunanlar "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman, bilirkişi, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı" kadrolarında bulunanlar "öğretim görevlisi" kadrolarına diğer bir işleme lüzum kalmaksızın atanmış sayılır." hükmü çerçevesinde; yükseköğretim kurumlarının okutman ve bilirkişi kadrolarında bulunanlar kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 06 Mart 2018 itibarıyla Öğretim Görevlisi oldular.

Diğer Taraftan, Ölçme, Seçme ve Sıralama Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) göre halen uygulanmakta olan "Sınav Görevlilerini Tespit, Tayin ve Ödenti Ödeme İlkeleri"nde görevli atama öncelik sıralamalarında Okutman ve Uzman kadrolarında olanlar Şube Müdürü ile Araştırma Görevlilerinin aşağı yer almaktadır. Kanun değişikliği sonrası bu kadrolarda yer alanların Öğretim Görevlisi olması sebebiyle, hiyerarşiye uygun olarak ÖSYM tarafından laf konusu ilkelerde hızlı bir şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »