Son Yazılar

12 Mart 2018 Pazartesi

Okuma ve yazma kurslarında kimler görevlendirilecek?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından canlı yayında başlatılan Okuryazarlık Seferberliğine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2018/14 nolu genelgeyi 81 ile göndermişlerdir.

Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların birinci aşama yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar ayla getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan ikinci kademe erişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

"Okur yazarlık seferberliği yürütme kurulu kurulacak" haberimizde Okur yazarlık seferberliği yürütme kurulunun görevlerini ve yol haritasını yayınlamıştık.

EN YAKIN YERDE KURS AÇILACAK

Okuma ve yazma öğrenmek isteyen adayların açlık ve taleplerinin karşılanması, kendilerine en yakın yerde kurs açılmasının sağlanması yük talep etmektedir. Okul müdürlerinin bu konuda hassasiyet göstermesi, hafta sonları da dahil edinmek üzere okullar ve kurumlarda ilk önce derslikler edinmek üzere ders yapmaya uygun alanların okuma yazma kursları için görev edilmesi ve bu konuda zorunlu kolaylığın sağlanması gerekmektedir.

2018/14 nolu Genelgeye tarafından, Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarının birincil dönemi 5 Şubat-15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayacak. Bu kapsamda, 5-19 Şubat 2018 tarihleri aralarında insanlar eğitimi merkezlerince il ve ilçelerdeki okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli bölge tarama çalışmaları yapılacak. Başlatılan çalışmaların etkili bildiri ve tanıtımı yapılacak. Kurslar, 5 Mart'ta başlatılacak ve en geç 11 Mayıs'ta tamamlanacak.

GÖREV BÖLGE ÖĞRETMENLERE 10 SAAT EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK

Seferberlik zarfında açılacak okuma yazma kurslarında ödev bölge öğretmenlerin ücretleri Ulusal Eğitim Bakanlığı Idareci ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okumayazma ve düzen kursları" başlıklı 8. maddesi; "(1) Bu Kararla belirlenen en fazla ilave ders görevi ve ek ders görevinden sanılan ders saatleri dışarıda edinmek üzere; a) Ders yılı içinde; 4) Okuma-yazma kurslarında,görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate dek,ek ders görevi verilebilir." hükmüne kadar maksimum ek ders görevi ve ek ders görevinden sanılan ders saatleri dışarıya ekstra 10 saat ek ders ücreti ödenebilecek. Bu kapsamda öğretmene sen 40 saat sınırını doldurdun denilemeyecek. 40 saatin üstünde 10 saatte kurs görevi ve ek dersi alabilecek. Okuma yazma kurslarında ödev alan öğretmenlerin ücretleri sanki yıl ve yaz tatillerinde bu 30 saate çıkabilecek. Keza Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Bu madde dahilinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde gerçekte yerine getirilen ders görevleri, ilave ders ücreti karşılığında verilir." hükümlerine göre aylık karşılığı verilemeyecek.

Yine 2018/14 Genelgenin 1. maddesi (ç) fıkrasındaki; "Görevlendirilecek derslik öğretmenlerinin Genel Müdürlüğümüzün 08.12.2014 tarihli ve 6192975 sayılı yazısında belirtilen esaslara göre belirlenmesi," hükümlerine göre Okuma ve yazma kurslarında görevlendirilecek öğretmenlere belirlenecektir.

İşte o yazı;

OKUMA YAZMA KURSLARINDA HANGİ ÖĞRETMENLER TAYIN ALABİLECEK?

Halk Müziği eğitimi merkezi müdürlüklerine emrindeki olarak açılacak yetişkinlere yönelik okuma yazma kurslarında;

1- Derslik öğretmenleri, 65 yaşını geçmemiş emekli derslik öğretmenleri, emekli ilköğretim müfettişleri/eğitmen denetmenleri ile maarif müfettişleri ve yardımcıları,

2- Bakanlık ile Yargı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve diğer kurum ve kuruluşların işbirliğinde düzenlenen yetişkinlere karşın okuma yazma öğretimi seminerlerine katıldığını belgelendirenler,

3- Daha önce sınıf öğretmenliği yapmış olup, diğer alana atanmış öğretmenler,

4- Bakanlığımızla gönüllü sivil toplum kuruluşları iş birliğinde açılan gönüllü yetişkin okuma yazma öğreticisi kurslarını başarı ile bitirmiş, gönüllü öğretici belgesi almış olan gönüllüler,

5- Kendi okullarında/kurumlarında derslik öğretmenliği alanı dışındaki alanlarda görev yapan, aylık karşılığı alıştırma sürelerini tamamlayamayan öğretmelerden yetişkinlere okuma yazma öğretimi seminerine katılıp belge alanlar,

6- Lisans mezunu olup eğitim fakültelerinden derslik öğretmenliği formasyonu almış olanlar,

7- Ulusal Eğitim Bakanlığınca atanmış kadrolu Sınıf öğretmeninin bulunmadığı durumlarda;

a- Ilk Olarak kadrolu Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri,

b- Istekli olan öteki kadrolu öğretmenler,

c- Talim ve Edep Kurulu Başkanlığı 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kurul kararı doğrultusunda öğretmen olarak tahsis şartlarını taşıyan mezunlar (ücretli öğretmenler görevlendirilebileceklerdir.

Keza kimse resen görevlendirilemeyecektir.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »