Son Yazılar

24 Mart 2018 Cumartesi

Norm fazlası sözleşmeli öğretmen için düzenleme
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


MEB, Danıştay kararı ardından il içinde norm fazlası olan öğretmenin sözleşmesinin fesih edilmesini öngören hükmü değiştirdi.

Sözleşmeli öğretmenler göreve başladıktan sonradan norm fazlası olmaları halinde il içinde diğer bir okula gönderilmekte, il içinde norm fazlası olursa yani il içinde alanında abes kadro yoksa sözleşmesi fethedilmekte idi.

Bu düzenlemenin hatalı olduğu, KPSS, Sözlü imtihan gibi aşamaları geçerek atanan bir öğretmenin bakanlığın yanlış planlaması yada sonradan meydana çıkan sebeplerle norm fazlası durumuna düşmesi halinde işine son verilmesinin yanlışlığına aksan yapılmış ve https://www.memurlar.net/haber/640182/
linkinde açıklanmıştı.

MEB sözlü olarak düzenleme sinyali verdiği halde düzenleme yapmamıştı.

Yönetmenliğe Türk Eğitim Sen ve Eğitim-Iş göre açılan davalardan Danıştay İDDK maddenin yürütmesini durdurmuştur.

YÖNETMELİĞİN YENİ MADDESİ

Bunun üzerine MEB düzenleme yapmıştır. Maddenin yeni hali şu şekildedir:

"MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Gereksinim fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate içerlemek suretiyle atamaya başlıca puan üstünlüğüne kadar il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate gücüne gitmek suretiyle atamaya puan üstünlüğüne göre il dışarıya alanlarında hoca ihtiyacı yer alan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erer."

YÖNETMELİĞİN ESKİ MADDESİ

Yönetmeliğin eski maddesi şu şekildedir:

"(2) Gereklilik fazlası konumda yer alan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate içerlemek suretiyle atamaya başlıca puan üstünlüğüne kadar il içinde alanlarına yerinde eğitim kurumlarına valiliklerce atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında gereksinim olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya tarafından yapılması öngörülen tayin yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erer."

Bu Nedenle il içinde norm fazlası olan öğretmenler il dışındaki abes kadrolara atanabileceklerdir.

Maksut BALMUK

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »