Son Yazılar

8 Mart 2018 Perşembe

Malatya Battalgazi MEM, neden münhalden vazgeçti?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


22.04.2017 Tarihli ve 30046 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığına Yan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin bildiri ve dilekçe" başlıklı 17. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Müdürlüğü abes bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık tahsis süresini dolduran müdürlerden boşalacak eğitim kurumları, il ulusal eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur." hükümlerine kadar müdürlüğü anlamsız bulunan eğitim kurumları ve boşalacak olan eğitim kurumları münhal ilan edilmek zorundadır.

Benzer yönetmeliğin "Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin ilan ve kullanım" başlıklı 19. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında manâsız yer alan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık ödev süresini dolduran müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il ulusal eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur." hükümlerine kadar müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı anlamsız yer alan eğitim kurumları ve boşalacak olan eğitim kurumları münhal bildiri edilmek zorundadır.

MEB yönetici ödev takvimi kapsamında; Yöneticiliği münhal bulunan eğitim kurumlarının ilanı 5-6 Mart tarihlerinde üretilmiş olup İl Ulusal Eğitim Müdürlüklerin internet sitelerini takip ettiğimizde illerin duyuruya çıktıkları gözlenmiştir.

Memurlar.net Whatsapp hatatına gönderilen data ve belgelere tarafından, Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Müdür Yardımcısı kadrosunu münhal >göstermiş, müdürlük kadrosunu ise münhal göstermemiştir.

Sonradan güncelleyerek yayınladığı dosyada, Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı kadrosunu bu sefer münhal göstermemiştir.

Kısacası bilgiye göre manâsız bulunmasına karşın Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Müdür kadrosu münhal gösterilmemiştir.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesindeki duyurunun son hali budur.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »