Son Yazılar

18 Mart 2018 Pazar

Hoca tarafından dersler doldurulmadan ücretli öğretmene ders verilemez
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Ders ve Ilave Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesine istinaden ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılmaktadır.

İŞTE O MADDE:

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Hoca sayısının yetkisiz olması halinde;

a) Yüksek öğrenimli almak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki devlete ait görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, değin ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında kayıtlı esaslara tarafından bilirkişi ve usta eğitici olarak nitelendirilenlerden;

1) Devlete Ait görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Devlete Ait görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, dek mektep öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."

Bu hükümlere kadar; Hoca sayısının yetkisiz olması halinde yukarıdaki kriterlere uyan kişilere ek ders görevi verilebilmektedir.

Hem; Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın " Kadrosunun bulunduğu mektep ve kurum açık havada görevlendirilme" başlıklı 20. maddesinde; "Öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengelenmiş olarak dağıtılır ve aylık karşılığı ders ve ilave ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9. maddede sayılan ücretli öğretmenlere verilemez." hükümleri bulunmaktadır.

İŞTE O MADDENİN BÜTÜN METNİ

"Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışarıya görevlendirilme

MADDE 20- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan bölge derslerini en geç 15 gün içinde ulusal eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi yer alan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılmış olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ilave ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, başta isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı minimum olandan başlatmak suretiyle atama yerlerinin bulunduğu ya da ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında ya da ilgili öğretmenin girebileceği öteki alanlarda hoca ihtiyacı yer alan diğer mektep ve kurumlarda talimat vermek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği öteki alanlarda aylık karşılığı ders ve ilave ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez."

Bu hükümlere tarafından; öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengelenmiş olarak dağıtılır ve aylık karşılığı ders ve ilave ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9. maddede farzedilen (ücretli öğretmenlere) kişilere ders verilemez.

PEKİ, ÖĞRETMEN SAYISININ YETKISIZ OLMASI NE ANLAYIŞ GELMEKTEDİR?

Idareci ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ilave ders görevi" başlıklı, 6. maddesi, 1. fıkrasında; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel veri ve iş dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu edinmek üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, gereksinim halinde ve istekleri üstüne alanları dıştan da ilave ders görevi verilebilir." hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlerde idareci ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri ek ders sayıları ve alanlarında ilave ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, gereksinim halinde ve istekleri üstüne alanları dışarıda da ilave ders verilebileceği belirtilmiştir.

Idareci ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ilave ders görevi" başlıklı, 6. maddesi uygulandıktan sonradan yine de derse girecek hoca bulunamıyorsa işte o süre hoca sayısı eksik demektir.

Bu durumda Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı, 9. maddesindeki hükümlere kadar ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılabilir.

Yukarıdaki hükümler ışığında;

Okulun/kurumun kadrolu öğretmeni veya eğitim bölgesinin kadrolu öğretmenleri arasından Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ilave Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı, 6. maddesi, 1. fıkrasındaki hükümler ile " Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum açık havada görevlendirilme" başlıklı 20. maddesindeki; "Öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengelenmiş olarak dağıtılır ve aylık karşılığı ders ve ilave ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9. maddede sayılan ücretli öğretmenlere ders verilemez". hükümleri uygulanmadan burada yazılan ek ders sayıları kullanılmadan ücretli öğretmene ders verilemez.

Örneğin, A okulunun Matematik ders yükü 45 saat ve norm kadrosu 2 öğretmen lakin okulda bir hoca olsun bu durumda okulunun Matematik öğretmeni 15 saat ücret karşılığı + 15 saat (6 saati gerekli) ilave ders ücreti alabilecek (toplamda 30 saat derse girerek) geriye doğru kalan 15 saat Matematik dersine de mektep içinden ve bölgeden girecek hoca bulunamazsa ücretli öğretmen görevlendirilebilecektir.

Burada okul yönetimi öğretmene, 15 saat aylık karşılığı dersin 6 saati zorunlu olmak üzere ilave ders aldın 21 saatini doldurdun diyerek 30 saatten kalan 9 saatini ücretli öğretmene veriyorum diyemez.

Yada 15 saat aylık karşılığı dersini doldurdun geriye kalan derslerin tamamını ücretli öğretmenlere veriyorum diyemez.

Çünkü; Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ilave Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı, 9. maddesi ücretli öğretmen görevlendirmeyi "Hoca sayısının eksik olması halinde" şartına bağlamaktadır.

Okulun elinde hoca var iken ve öğretmen derse girmek istiyor iken (21 saatten sonrası öğretmen istemiyorsa verilmez) öğretmenin girebileceği dek derslerin ücretli öğretmene verilmesi yukarıda yer verdiğimiz mevzuata aykırıdır.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »