Son Yazılar

26 Mart 2018 Pazartesi

Emniyet'in polislikten istifa edenleri geri almamak için öne sürdüğü gerekçeler
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Emniyet Genel Müdürlüğü, istifa etmiş bir polis memurunun geri dönüş için açtığı bir davaya verdiği cevapta, komiser rütbesinde ihtiyaç olmadığını belirtti.

Polis memuru olarak emniyetten istifa eden bir namzet dönüş için Güvenlik Genel Müdürlüğüne başvurdu.

Genel Müdürlük başvuruya negatif cevap verdi. Bunun üstüne, dava açıldı.

Bir yıldır sürekli hafta geçen hafta sonuçlandı.

Mahkeme karar gerekçesinde şu hususlara yer verildi:

"Personel ihtiyacının istifa, müstafi sayılma, emekli ve sözde nedenlerle meslekten ayrılanları her tarafta açıktan vermek suretiyle yerine getirmek yerine, genç ve enerjik son teknolojik gelişmeler ışığında mesleki eğitim almış polis iş yüksek okulları mezunlarından karşılamayı seçim ettiği, davacının ise Güvenlik teşkilatından fazla uzun zaman bambaşka kaldığı, diğer taraftan komiserlik rütbesinde personel ihtiyacının bulunmadığı, mevcut kadroların terfi sırasını bekleyen komiser yardımcısı rütbesindeki personel için kullanılacağı belirtilmekte olup, böylece, dava konusu işlemin kamu hizmetinin gereklerine ve ulus yararına yerinde olduğu ve açıktan tayin konusundaki takdir yetkisinin idarece subjektif kullanılmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka anomali bulunmadığı kanaatine varılmıştır."

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »