Son Yazılar

1 Mart 2018 Perşembe

Doğu'daki fazladan her bir yıllık devir süresi için, daha bakımlı atama imkanı
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Sıhhat Bakanlığı, tahsis ve yer değiştirme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde 1 ila 6 sene arasında fazladan devir yapanlara birinci hizmet bölgesindeki illere atanma hakkı verdi.

2 Mart 2018 tarihli Devlete Ait Gazetede yayımlanan düzenlemeye tarafından, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde fazladan yapılan her bir takvim atama için bir üstteki bölgenin C ve D hizmet grubu illerine atanma imkanı verilecek. Eğer bir sene yok de fazladan iki sene atama yapılırsa bu halde, üst bölgenin A ve B hizmet grubu illerine tayin istenebilecek.

Yönetmeliğe kadar, Artvin, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Şanlıurfa ve Siirt 5. bölgede; Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Mardin ve Muş ise 6. bölgede yer alıyor. Tekrar mevzuata göre bölgelerde en az 2 sene tayin yapma zorunluluğu aranıyor.

Yapılan düzenleme uyarınca, örneğin Muş'ta 8 sene atama yapan bir sıhhat personeli, birinci hizmet bölgesinde yer alan Ankara, Bursa, İçel, İstanbul, İzmir gibi illerin yer aldığı birinci hizmet bölgesinin C ve D hizmet grubu illerine atanabilecek. Eğer Muş'ta 8 değilde 9 yıl devir yapılırsa birinci hizmet bölgesinde yer alan A ve B hizmet grubu illere ödev isteyebilecek.

İŞTE YÖNETMELİK'E EK OLARAK KONAN MADDESİ

MADDE 19Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden başarılı olmak üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Alıştırma süresine ast yer değişikliği

MADDE 31/A(1) PDC'nin yerinde olduğu takdirde;

a) 6 ncı hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 yıl devir yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,

2) 3 yıl tayin yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

3) 4 sene ödev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

5) 8 yıl ödev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

b) 5 inci hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 4 yıl ödev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

2) 5 yıl tahsis yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

3) 7 yıl devir yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

4) 9 yıl devir yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilirler. Ama yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl fazla vakit ile tahsis yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.

(2) 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine Devlet hizmeti yükümlülüğü zarfında atanarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış almak ve minimum iki yıl süre ile tahsis yapmış almak şartıyla 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde yukarıda belirlenen zaman şartları aranmaz.

(3) 6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dıştan aile hekimliği ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler ile aylıksız ya da bedava izinli olarak geçirilen süreler, çalışma süresinden sayılmaz. 6 ncı hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden sayılır."

Yönetmeliğin bütün metni için tıklayın.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »