Son Yazılar

5 Mart 2018 Pazartesi

Danıştay; "Proje okuluna bakanlıkça atananlar, 4 ve 8 takvim görev süresine tabi degil." dedi
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Ordu ili Altınordu ilçesi Ordu Fen Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapmakta iken atama yaptığı okulun proje okulu kapsamına girmesiyle 8 yıllık devir süresi sona eren öğretmenin benzer ilçedeki Fatih Anadolu Lisesi'ne atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Ordu Türk Eğitim-Sen Şubesi yoluyla açtığı davada Danıştay 2. Dairesi 30.01.2018 tarih 2016/15993 E. sayılı kararıyla işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Kararın gerekçesi; "... Dava konusu Yönetmeliğin "Geçiş hükmü" başlıklı Geçici 1. Maddesinde dava konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış olup dört ya da sekiz yıllık atama süresini tamamlayan öğretmenlerin proje okullarındaki görevlerinin sona ereceği ve istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuat uyarınca Valiliklerce açıklanmış usulde diğer eğitim kurumlarına atamalarının yapılacağı yolunda düzenlemelere yer verilmesi ve davacının ise Ordu Fen Lisesi'ne daha önce Bakanlık işlemi ile atanmış olması aleyhinde; Ordu ili Altınordu İlçesi Ordu Fen Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapmakta olan ve dava konusu yönetmeliğin "Geçiş hükmü" başlıklı Geçici 1. maddesinin uygulanması kapsamında bulunmayan davacının aynı ilçede yer alan Fatih Anadolu Lisesi'ne atanmasına ilişkin 29.09.2016 günlü işlemde hukuka uyarlama bulunmamaktadır." şeklindedir.

Bu karara kadar; Bakanlıkça proje okullarına ataması yapılmış olan, dört veya sekiz takvim ödev süresini tamamlayan öğretmenlerin proje okullarındaki görevleri sona ermeyecek.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »