Son Yazılar

20 Mart 2018 Salı

Aday engelli memur da, bir defaya bilerek yer değişiklik hakkından yararlanabilir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Devlet Personel Başkanlığı görüşüne göre namzet memur da, bir defaya kasıtlı olarak yer değişiklik hakkından yararlanabilir.

SORU: Namzet engelli memurlar bir defaya kasten istediği yere atanma hakkından faydalanabiliyor mu? Araştırır mısınız lütfen. Hiçbir yerden net bilgiye ulaşamıyorum

YANIT: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Engellilik Durumuna Yan Yer Değişikliği" başlıklı Ilave 3. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"İlgili mevzuatına tarafından alınan afiyet kurulu raporunda minimum yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi ya da bakmakla mesul olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değişiklik başvurusunda bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere bağlı olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan artı yararlanılamaz.

Memurun kendisinin ya da birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi nedeniyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna yerinde olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca ricası dıştan memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan öteki hükümler uygulanır."

Devlet Memurlarının Yer Değişiklik Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümler namzet engelli memurlar için uygulanamaz. Söz konusu maddede engelli memurlara tanınan yer değişim hakkı namzet memurları da kapsar. İlgili maddede somurtkan yönde bir hüküm bulunmamaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı da namzet engelli memurların da engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekleri yönünde manzara bildirmiştir. (Devlet Personel Başkanlığının 24/03/2015 tarihli ve 2048 sayılı görüşü)

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »