Son Yazılar

26 Şubat 2018 Pazartesi

Yurtdışına 100 okutman görevlendirilecek. Öğretmenler de başvurabilecek
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2018 ve sonraki yıllarda Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt haricen yer alan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde/tanıdık olmayan dil bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde okutman ihtiyacını yerine getirmek amacıyla sınavla belirtilmiş niteliklere sahip öğretmenler ve öğretim elemanları arasından toplam 100 (yüz) Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman seçilecektir.

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin ya da Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe bölümleri mezunları için 50 kontenjan ayrılmıştır. Bu kısımdan başvuracakların;

- Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans* mezunu edinmek.... Bu alanlarda yapılmış doktora veya bütünleşik doktora seçim sebebidir.

- İngilizce Almanca Fransızca Arapça Rusça Farsça İtalyanca İspanyolca Çince Japonca dillerinden, başvurunun son günü itibarıyla son beş sene içinde; YDS ve YÖKDİL Sınavlarından minimum 50 (elli) puan seviyesinde veya buna denk sanılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan belgeye sahip almak gerekmektedir.

Üniversitelerin tanıdık olmayan dil bölümleri ile hizmetin gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dilbilim, çeviri bilim, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik ve mütercim- çevirmenlik bölümü mezunları için de 50 kontenjan ayrılmıştır. Bu kısımdan başvuracakların;

- Doktora veya bütünleşik doktora mezunu elde etmek.... Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Yabancılara Türkçe öğretimi alanında doktora ya da bütünleşik doktora** yapılması seçim sebebidir.

- İngilizce Almanca Fransızca Arapça Rusça Farsça İtalyanca İspanyolca Çince Japonca dillerinden Başvurunun son günü itibarıyla son beş sene içinde; YDS ve YÖKDİL Sınavlarından asgari 70 (yetmiş) puan seviyesinde ya da buna denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan belgeye sahip olmak gerekmektedir.

Başvurular 23 Şubat ila 20 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Üniversitede İlgili Birim Amirliklerine yapılacaktır.

Tatbik gerçekleştirmek isteyenlerin,

1. Askerlikte geçen zaman hariç (asker öğretmenlikte geçen süreler bu süreye dahil değildir.) imtihan başvurusunun son günü itibarıyla hoca ya da üniversitede öğretim elemanı olarak minimum 5 (beş) yıl hizmeti bulunup sahiden 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na bağlı öğretim elemanı olarak çalışıyor edinmek

veya

2. Askerlikte geçen zaman hariç (asker öğretmenlikte geçen süreler bu süreye dahil değildir.) imtihan başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en düşük 5 (beş) sene hizmeti bulunup gerçekten 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak MEB merkez ya da taşra teşkilatında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında çalışıyor elde etmek *(Temsilci öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

gerekmektedir.

Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez -hangi görevle olursa olsun- görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla asgari 2 (iki) yıl çalışmış olup sınav uygulama şartlarını taşıyor edinmek gerekmektedir.

Kılavuzu görmek için tıklayınız.

Ek 1-2-3-4

Ilave 5

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »