Son Yazılar

28 Şubat 2018 Çarşamba

Özel eğitime muhtaç öğrencilere eğitim ders ücreti görüşü
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


T.C.

MİLLİEĞİTİMBAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Rakam : 28892082-869-E.1105721 01.02.2016

Konu : Ek Ders Ücreti

KONYAVALİLİĞİNE
(İl Ulusal Eğitim Müdürlüğü)

Ilgi : a) 19.01.2016 tarihli ve 75438100-840-E.606479 sayılı yazınız.

b) Ulusal Eğitim Bakanlığı Idareci ve Öğretmenlerinin Ders ve Ilave Ders Saatlerine İlişkin Karar.

Özel eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere; özel eğitime yoksul öğrencilere karşın olarak yerine getirdikleri her türlü eğitim faaliyeti sonucunda ödenecek olan ilave ders ücretlerinin %25 fazlasıyla, özel eğitime yoksul öğrencilere yönelik açılan destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında ödenecek ilave ders ücretlerinin ise %125 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceği ile aynı eğitim kurumu yöneticilerinden aynı eğitim kurumlarında özel eğitime yoksul öğrencilere karşın açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günlerinde idare görevini doğrusu yerine getiren yöneticilere, bu görevleri karşılığında ödenecek ek ders ücretinin hangi oranda fazlasıyla ödeneceğine ilişkin ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygıneğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna kadar belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan arz üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli hoca ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel derslik öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve YaygınEğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi dahilinde ödev bölge idareci ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği gibi hükümde, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlerin özel eğitime fakir öğrencilere yönelik yerine getirdikleri eğitim faaliyetlerine tabi olarak ödenecek olan ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesinde, eğitim faaliyetlerinin niteliği yönüyle herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Bu çerçevede, özel eğitime fakir öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlere, özel eğitime yoksul öğrencilere karşın yerine getirdikleri her türlü eğitim faaliyeti sonucunda ödenecek ilave ders ücretlerinin, fark gözetilmeksizin %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

bundan başka, ek ders ücretine ilişkin artırımlı ödeme, 657 sayılı Kanunun yukarıda kayıtlı 176'ncı maddesinde belirlenen ana göstergeler (gündüz öğretimi için:140, başkaca kalan süreler için:150) üzerinden hesaplanmak durumundadır. böylece, gerek özel eğitime yoksul öğrencilere yönelik ders okutanlar bakımından, gerekse bu öğrencilere yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursu bağlamında yapılan artırımlı ödemelerin laf konusu göstergeler dikkate alınarak ayrı olarak belirlenmesi ve ödemenin belli başlı ilave ders ücreti tutarı ile artırımlı tutarların toplamı üzerinden yapılması yerinde olacaktır. Bir diğer ifadeyle ödemenin, ana ilave ders ücreti tutarı ile %125 artırımlı tutarın toplamı üzerinden yapılması gerekmektedir.

Öte yanlamasına, alaka (b) Kararın 8'inci maddesinin birinci fıkrasında, bahsi geçen kurslar zarfında yöneticilerin okutabileceği ders saati sayısı kesin; benzer maddenin üçüncü fıkrasında ise; "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde zarfında belirtilen eğitim faaliyetlerinde tayin yapan okul/kurum yöneticilerinden birine gerçekten atama yaptıkları anılan günler için 2 saat ilave ders ücreti ödenir. Yöneticilere, gerçekte ders okuttukları süreler hariç elde etmek üzere yönetim görevine tabi olarak başkaca bu madde zarfında hem ek ders ücreti ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede, özel eğitim kurumu yöneticilerinden özel eğitim kurumlarında özel eğitime yoksul öğrencilere yönelik olarak açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günlerinde yönetim görevini gerçekten yerine getiren maksimum bir yöneticinin, anılan günler için 2'şer saat ilave ders ücretinden %125 artırımlı olarak yararlandırılması gerektiğideğerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hamza AYDOĞDU

Bakan a.

Genel Müdür

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »