Son Yazılar

16 Şubat 2018 Cuma

Öğretmenler, okutman olarak da yurtdışına görevlendirilebilecek
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Bakanlar Kurulu yaptığı yeni düzenlemeyle, Türk dilini yurtdışında takdim etmek için yapılacak görevlendirmelerde öğretmenlerin Okutman unvanında çalıştırılabileceğine karar verdi.

Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurtdışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi nedeniyle, yurtdışında personel görevlendirilmektedir.

Bu görevlendirmenin dayanağı 657 sayılı Kanunun ek 36. maddesi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Bakanlıklararası Müşterek Kültür Komisyonunun Çalışma Başlıca ve Usulleri ile Bu Komisyon Göre Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"dır.

16 Şubat 2018 tarihli Devlete Ait Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, bu kararda bir değişim yapılmıştır. Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına tarafından, Türk dilini yurtdışında tanıtmak için yapılacak görevlendirmelerde öğretmenler, Okutman unvanında çalıştırılabilecek.

Bu kapsamda yurt dışarıya toplamda 3500 personel görevlendiriliyor. Duyuruları "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" yayımlıyor.

Öğretmen bugüne kadar bu kapsamda sadece öğretmen olarak görevlendirilebiiyordu. Yapılan değişikliğe kadar öğretmenler artık Okutman statüsünde de görevlendirilebilecek.

İŞTE RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

Karar Sayısı : 2018/11219

Ekli "Bakanlıklararası Iki Taraflı Kültür Komisyonunun Alıştırma ve Usulleri ile Bu Kurul Göre Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Adalet ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değiştirme Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/11/2017 tarihli ve 8687 sayılı yazısı üstüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAKANLIKLARARASI IKI TARAFLI KÜLTÜR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İLE BU KURUL TARAFINDAN YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN NİTELİKLERİ İLE ADALET VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞIŞIM YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Başlıca ve Usulleri ile Bu Komite Göre Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Adalet ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının "Özel Şartlar" başlığı altındaki (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak görevlendirilecekler için 2914 sayılı Kanun kapsamında doğrusu çalışıyor elde etmek; okutman olarak görevlendirilecekler için ise 2914 sayılı Kanun zarfında ya da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor edinmek,"

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ESKİ HÜKÜM

Özel koşullar;

a) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman olarak görevlendirilecekler için 2914 sayılı Kanun dahilinde sahiden çalışıyor edinmek,

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »