Son Yazılar

12 Şubat 2018 Pazartesi

MEB, 80 öğretmeni, İngilizce eğitimi için yurt dışına gönderiyor
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ast ortaöğretim kurumlarında tahsis yapan 80 atölye ve laboratuvar öğretmeni, İngilizce dil yeterliliklerinin arttırılması nedeniyle yurtdışına gönderilecek. Başvurular 12 ila 23 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak. İngilizce dil eğitimleri Haziran 2018Ekim 2018 tarihleri aralarında 12 hafta (3 ay) olarak planlanmıştır. Başvurmak isteyenlerin, son başvuru tarihi itibariyle İngilizce dilinden son beş sene içinde, YDS/KPDS/ÜDS'den en düşük kırkbeş (45) puan ve üzerinde puan alması ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM kadar güncellenen Tanıdık Olmayan Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip olması gerekmektedir.

UYGULAMA ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

1.2. Genel Esaslar

a) İngilizce dil eğitimlerinin tamamı yurt haricen; İngiltere, İskoçya, İrlanda, ABD, Malta ya da Kanada ülkelerinden birinde gerçekleştirilecektir.

b) İngilizce dil eğitimleri Haziran 2018Ekim 2018 tarihleri arasında 12 hafta (3 ay) olarak planlanmıştır.

c) Eğitim süresi genel İngilizce ve mesleki İngilizce eğitimi olmak üzere toplam 360 ders saati olacaktır.

d) İngilizce dil eğitimine gönderilecek öğretmenlerin; yurt dışı dil eğitimi masrafları, gidiş-dönüş ulaşım giderleri, konaklama hizmetleri giderleri, vize ve sigorta ücretleri Bakanlıkça yapılan hizmet alımı doğrultusunda yüklenici işyeri kadar karşılanacaktır. Hem kursiyerlere Bakanlıkça belirlenen miktar üzerinden günlük ödeme yapılacaktır.

e) Yurt dışı dil eğitimi öncesi kursiyerlere Ankara'da Bakanlık göre belirlenen tarihlerde 1 ay zaman ile "Hazırlık Eğitimi" verilecektir. Hazırlık eğitimine ait tüm giderleri Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

f) Kursiyerler, yurt haricen alınacak eğitim süresince eğitim aldığı ülke ya da başka ülkelerde kurs, seminer, çalıştay, proje, görüşme, sınav vb faaliyetlerde görev almayacaktır.

2. Uygulama İşlemleri

2.1. Tatbik Şartları

Sözlü sınava katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Genel Şartlar

1) T.C. vatandaşı almak,

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa alt olarak Ulusal Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda sahiden çalışıyor elde etmek (sözleşmeli öğretmenler hariç),

3) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne emrindeki okul/kurumlarda bölge/bölüm/atölye ve laboratuvar şefi veya atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak Tablo-1'de belirtilmiş atamaya esas alanlardan birinde ya da tematik Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde bölge/bölüm/atölye ve laboratuvar şefi ya da atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak sahiden öğretmenlik yapıyor edinmek,

4) Kullanim günü itibariyle yöneticilik görevinde bulunmuyor edinmek (Müdür, Müdür Baş Yardımcısı, Teknik Müdür Yardımcısı, Koordinatör Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların başvuruları dikkate alınmayacaktır),

5) Son uygulama tarihi itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında (adaylık dahil) minimum 2 (iki) sene hizmeti bulunmak,

6) Başvuru yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 50 (Elli) yaşını doldurmamış edinmek,

7) İlgili makamlarca yapılacak evraklar araştırması ve emniyet soruşturması sonucunda elde edilecek data ve belgelere göre yurt haricen görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak,

8) Askerlik hizmetini yapmış ya da askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

9) Asgari lisans düzeyinde tahsilli almak,

10) Görevini yapmasına engel olabilecek beden ve fikir hastalığı veya beden sakatlığı ile engeli bulunmamak,

11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasıtlı olarak işlenen bir suçtan nedeniyle 1 yıl veya daha pozitif süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine aleyhinde suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aleyhinde suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, haksız iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma ya da kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

12) Son 10 yılda haklarında ikaz etme ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş almak,

13) Son uygulama tarihi itibariyle İngilizce dilinden son beş yıl içinde, YDS/KPDS/ÜDS'den minimum kırkbeş (45) puan ve üzerinde puan almak ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM kadar güncellenen Tanıdık Olmayan Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip almak,

14) Yapılacak sözlü sınavda sonra gelmek;

Sözlü sınava katılma şartlarını içeren ve usulüne uygun şekilde başvuru formu yapanlardan, son uygulama tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde yapılmış YDS/KPDS/ÜDS İngilizce dilinden minimum kırkbeş (45) puan almış elde etmek kaydıyla Tablo-1'de duyuru edilen kontenjan sayısının 4 katı değin namzet dil puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşdeğer puan almış adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.

Sözlü sınava, alanlar itibariyle Tablo-1'de belirtilen kontenjan için öngörülen sayıda başvurunun olmaması veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde görev alanının kadro ve gereklilik durumuna tarafından görev alanları arasında sayısal olarak değişim yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Bakanlık kadar zorunlu görüldüğü takdirde alan bazında yurt dışına gönderilecek kişi sayısında değişim yapılabilir.

Sözlü sınava katılmaya hak şampiyon adaylar 20 Nisan 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (mtegm.meb.gov.tr) internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara keza tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan Ankara'da gerçekleştirilecek olup internet üzerinden gerekli duyurular yapılacaktır.

Uygulama Kılavuzu

Kullanim Kılavuzu Ekler

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »