Son Yazılar

1 Şubat 2018 Perşembe

Kadrolu hoca ataması yapılmadığından her yerde atamalar tıkanmıştır
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Bilindiği üzere mülga 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Görev ve Yer Değişim Yönetmeliğinin "Kontenjan tespit" başlıklı 18. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde bulunan "% 7'si" ibaresi 31.08.2012 tarihli ve 28397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değiştirme ile "% 1'i" olarak değiştirilmiş.

Aynı mülga mevzuat değişikliği ile "Açıktan ilk tayin, kurum içi ve kurumlar arası birincil tayin" başlıklı Yönetmeliğin 15. maddesi yürürlükten kaldırılarak açıktan ilk devir, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamaya kadar öğretmen alımı kaldırılmıştı.

Bu değişikliklerle; Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil hoca unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar ile Halen millet kurum ve kuruluşlarında hoca ya da başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 7'lik kontenjan yönetmelik değişikliği ile% 1' e indirilmişti.

Aynı durum şu lahza yürürlükte bulunan 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değişiklik Yönetmeliğinin "Kontenjanların belirlenmesi" başlıklı 11. maddesinde de "% 1'i" olarak devam etmektedir.

İşte o madde;

"Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 11- (1) Tayin izni bahşedilen hoca kadrolarının en fazla %1'i her tarafta atama ve kurumlar arası tekrar atamada kullanılır.

(2) Baştan görev ve kurumlar arası her tarafta tahsis için ayrılan kontenjanın dışarıda kalan kadrolar ilk atama için kullanılır. Karoser eğitimi öğretmenliğine ilk görev zarfında ayrılan kontenjanın en fazla %10'u ulusal sporcuların atamalarında kullanılır.

(3) İl milli eğitim müdürlükleri Bakanlıkça atama edilen kontenjanları, alanlar itibarıyla hoca ihtiyacına tarafından altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarından başlamak suretiyle dağıtır ve Bakanlığa bildirir.

(4) Tayin usullerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda kullanım olması durumunda çoğalan kontenjan, hoca ihtiyacı çerçevesinde diğer ödev usullerine ve alanlara aktarılabilir."

Bu değişiklikler ile; açıktan birincil görev, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama kaldırılmış, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar ile Halen halk kurum ve kuruluşlarında hoca veya başka unvanda devir yapanlara ayrılan kontenjanların % 7'si, % 1'e düşürülmüş olması sebebiyle açıktan atamalar tıkanmıştır.

Bu duruma karşın son 2-3 yıldır da kesintisiz sözleşmeli hoca atamaları yapıldığından zaten yüzde % 7'den, % 1'e düşürülen açıktan ödev kadrolarının % 1'lik kısmı bile kullanılamaz hala gelmiştir.

Kısacası kadrolu hoca ataması yapılmadığından açıktan atamalar tıkanmış durumdadır.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »