Son Yazılar

23 Şubat 2018 Cuma

Engelli hoca alımı Haziran'da olacak
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Ulusal Eğitim Bakanlığı engelli hoca alımı ile ilgili takvimi yayımladı. Yayımlanan takvime göre, Kontenjanlar 14 Haziran'da ilan edilecek. Atamalar ise 27 Haziran'da olacak.

İŞTE MILLI EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

2018 YILI ENGELLİ HOCA ALIMI DUYURUSU

2016 yılında yapılan Engelli Millet Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile 2018 yılı Nisan ayında yapılacak olan Engelli Ulus Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne tarafından, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Mevzuat hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hoca Tahsis ve Yer Değişiklik Yönetmeliği hükümlerine göre 500 kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacaktır.

Bu kapsamda yapılacak atamalar için ekte bulunan takvim çerçevesinde başvuru alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanına;

1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2- Lisans mezuniyeti, Talim ve Nezaket Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun düşmek,

3- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış elde etmek,

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/ya da pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş elde etmek,

5- 2016 yılı veya 2018 yılı Nisan ayında yapılan Engelli Millet Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılmış elde etmek, (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna tarafından işlem yapılacaktır.)

6- Devlet memurluğundan ya da öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

7- Öğretmenliğe daha önce atandığı halde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru formu tarihinin son günü itibarıyla görev tarihinden itibaren 1 (bir) takvim umma süresini doldurmuş almak,

8- Sıhhat nedeniyle görevine son verilenler hariç almak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık umma süresini doldurmuş elde etmek,

özel şartları aranacaktır.

Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Tatbik Formunu yüklenmek suretiyle ekte bulunan devir takvimi çerçevesinde yapacak; dilekçe formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il ulusal eğitim müdürlüklerine onaylattıracaktır.

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve 2016 yılı ya da 2018 yılında yapılan EKPSS sonuç belgesi ile engelli afiyet kurulu raporu istenecek; ayrıca, halen herhangi bir ulus kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacaktır.

Oysa, ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri sırasında başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık durumu kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

Millet kurum ve kuruluşlarında devir yapan adaylardan tatbik esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek; fakat ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi takdim edecektir.

Atamalar, adayların tercih etmiş oldukları illere duyuru edilen kontenjan sınırlılığında EKPSS puanı üstünlüğüne tarafından yapılacak; ataması yapılan öğretmenlerin ödev yerleri Valiliklerce belirlenecektir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

2018 ENGELLİ HOCA BILGIN TAKVİMİ

İl ve alan bazlı kontenjanların ilan edilmesi

14 Haziran 2018

Başvuruların alınması ve onaylanması

18-22 Haziran 2018

Atamaların yapılması

27 Haziran 2018

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »