Son Yazılar

7 Şubat 2018 Çarşamba

Derse branş öğretmeni girdiğinde derslik öğretmenine hangi görevler verilebilir?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


İlkokullarda Tanıdık Olmayan Dil ile Din Kültürü ve Etik Bilgisi dersleri, alan öğretmenlerince okutulduğunda sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce bahşedilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar.

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Hoca" başlıklı 43. maddesi şu şekildedir:

"3) İlkokullarda tüm derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Fakat Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. Okulda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması durumunda; bu dersler benzer eğitim bölgesinde, yoksa diğer eğitim bölgelerindeki kadrolu bölge öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın kadrolu alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya başlıca olan alana öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ilave ders karşılığı görevlendirilebilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması durumunda bu dersler yükseköğrenimlerini laf konusu alanlarda yapan derslik öğretmenleri ya da derslik öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler göre ders değişimi yolu ile de okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulur.

https://www.memurlar.net/haber/692862/meb-62-genelgeyi-yururlukten-kaldirdi.html4) İlkokullarda Tanıdık Olmayan Dil ile Din Kültürü ve Etik Bilgisi dersleri, bölge öğretmenlerince okutulduğunda sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar."

Bu hükümlere tarafından, derslere branş öğretmenlerinin girmesi ile derslik öğretmenlerinin abes geçen bu ders saatlerinde yapması gereken görevlere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı 2010/28 nolu Genelge yayınlamıştır. Bu genelgeyi "MEB'den derslik öğretmenine yeni görevler genelgesi" haberimizde yayınlamıştık.

Lakin bu genelge Uygulama İmkanı/Alanı Kalmayan Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2017/26 Genelge zarfında yürürlükten kaldırılmıştır.

Ama sitemize iletilen bilgilere kadar bu öğretmenlere yönetmelikte bulunan "Derslik öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce bahşedilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar." hükmü genişletilerek bambaşka görevler verildiği görüldüğünden tereddütlere mahal vermeyecek şekilde yeni bir genelge çıkartılarak bu hükmün açıklanması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »