Son Yazılar

14 Şubat 2018 Çarşamba

Adında Anadolu ifadesi olan bütün okullardaki öğretmenlere Temininde Zorluk Zammı ödenir
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


SORU: Merhaba ben imam konuşmacı lisesinde Arapça öğretmeniyim temininde güçlük zammı için idareye kullanım devretmek istedim fakat yöneticilik ilçe milli eğitimin imam konuşmacı lisesini iş lisesi olarak kabul etmediğini ve dilekçenin boş yere olacağını söyledi bu temininde güçlük zammı iş lisesi olarak imam hatip liselerini kapsamiyor mu? İlginiz için çoktan teşekkürler.

YANIT: Ulusal Eğitim Bakanlığının yeniden yapılanma planları ve hükümet programlarını dikkate alarak, ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini başlıca bölge bir yapıya geçilmesi yönündeki çalışmaları, 2005-2006 eğitim öğretim yılında başlamış olup 2008'de yayımlanan "Ortaöğretimde mektep çeşitliliğinin azaltılması" konulu ve 2008/81 sayılı genelgede ortaöğretimde 79 olan okul türünün azaltılması hedeflenmiştir.

MEB, okul türlerinin azaltılması ardından liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi çalışmalarını, 2010'da yayımladığı "Genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi" konulu ve 2010/30 sayılı genelgeyle başlatmıştır. 2010'da kademeli olarak başlatılan başvuru ardından genel liseler Anadolu liselerine dönüştürülmüştür.

Arkasından 2014'de yayımladığı "Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Mektep Çeşitliliğinin Azaltılması" konulu 2014/8 sayılı genelge ile daha önce farklı birimlere bağlı iken halen Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ast etkinlik bildiren 22 okul türünün, öğrenim süreleri ile mezunlarının hak ve yetkilerinde herhangi bir değiştirme yapılmaksızın Anadolu Sağlık Meslek Liseleri dahil "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ile "Çok Programlı Anadolu Lisesi" adı aşağı her yerde yapılandırılarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak mesleki ve teknik Anadolu lisesine dönüştürülmüştür.

Genel liseler Anadolu liselerine dönüşürken, güzel sanatlar ve spor liseleri de ayrılarak, "Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri" ile "Spor Liseleri" olarak her yerde düzenlenmiştir.

Ulusal Eğitim Bakanlığı 09.05.2014 tarih ve 1851771 sayılı yazılarıyla da İmam Hatip Liselerinin 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren aşamalı olarak yalnızca Anadolu İmam Hatip Lisesi programı uygulamasını kararlaştırmış ve tabelalarda yalnızca "Anadolu İmam Hatip Lisesi" adının tabelalara yazılmasını istemiştir.

Yukarıda Anadolu lisesine dönüştürülen okulların tabelaları Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği'ne uygun şekilde hazırlanmıştır.

Dolayısıyla adından Anadolu ibaresi bulun bütün okullar Anadolu statüsündendir.

Adında Anadolu ifadesi buluna tüm okullarda çalışan öğretmenlere "Temininde Güçlük Zammı" ödenmesi gerekmektir.

Konuyla ilgili haberlerimiz ve dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Ahmet KANDEMİR

Hangi öğretmenlere teminde zorluk zammı ödenmektedir?

Hangi öğretmenlere meslek riski ve iş güçlüğü zammı ödenmektedir?

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »