Son Yazılar

11 Şubat 2018 Pazar

Adana Valisi, aileleri parçalayan il ulusal eğitimin işlemlerini incelemeli!
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Bilindiği üzere Ulusal Eğitim Bakanlığı; aile birliği, sağlık durumu, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile öteki nedenlere ast yer değişikliklerinde öğretmenleri, özürlerinin bulunduğu ilçelerdeki gereksinim bulunan okullara tercihlerini alarak, puan üstünlüğüne kadar atamalarını yapmaktadır.

Ayrıca ara sıra popülist davranarak il/ilçe emri uygulaması yaparak öğretmenleri özrünün bulunduğu ilçe emrine sonradan dağıtımı yapılmak üzere ihtiyaç fazlası öğretmen olarak atamaktadır. Büyükşehir olmayan illerimizde il merkezindeki ilçede özrü bulunanlar ise il milli eğitim müdürlüklerine atanmaktadır.

Bu öğretmenler özürlerin bulundukları ilçe sınırları içinde ihtiyaç olmaması halinde ise bir takım il mili eğitim müdürlükleri tarafından norm kadro fazlası hoca atamalarında ilçe dışına resen atamaktadırlar.

Halbuki bu cins atamalarda,17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Devlete Ait Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Devir ve Yer Değişim Yönetmeliği kullanılmaktadır.

Öğretmenlerin Tayin ve Yer Değişim Yönetmeliğinin "Ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 1. fıkrasındaki; "....il içinde alanlarında gereksinim duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate içerlemek suretiyle atanır." hükümlerini uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu hükümler sebebiyle norm kadro fazlası hoca atamalarında mazeretleri yani özür durumları da dikkate gücenmek zorundadır. böylece özür durumu olan öğretmenler özrünün bulunduğu yerin dışına resen atanamaz. Zaten bakanlık bu öğretmenleri özrünün bulunduğu ilçe ulusal eğitim müdürlüğü emrine atamıştır. Bakanlık okulunda/ilçede yada il ulusal eğitim müdürlüğü emrinde bulunan ve özrü bulunan öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu ikâmetgâh yerine görevlendirme ve tayin yapan il ulusal eğitim müdürlüklerini acilen uyarmalıdır.

Mesela;

1- Osmaniye ili Toprakkale ilçesinden özür durumu sebebiyle Adana ili Yüregir ilçesine ilçe mili eğitim müdürlüğü emrine atanan öğretmen Adana'nın Pozantı ilçesine resen atanmıştır.

2- Mersin ili Tarsus ilçesinden özür durumu sebebiyle Adana ili Seyhan ilçesi ilçe mili eğitim müdürlüğü emrine atanan hoca Adana'nın Feke ilçesine resen atanmıştır.

Misal verdiğimiz Adana ilinde 100'den pozitif öğretmen bu durumdadır, öteki illeri yazmıyoruz bile. Hatta Adana ili zorunlu hizmet görevini yapan bir öğretmeni zorunlu olmayan bir okula resen atamıştır.

Hatta zorunlu hizmet görevini yapmak için zorunlu hizmet alanında bir okulda çalışan öğretmen gerekli hizmet alanında olmayan bir okula resen atanmıştır.

Resen tayin listesi için için tıklayınız.

Öğretmenin ilçede özrü varsa o öğretmeni o ilçede istihdam etmek zorundasınız çünkü o öğretmeni o ilçeye Bakanlık özür durumundan atadı, hatta ilçe emri verdi.

Özür durumu olan norm fazlası öğretmenler resen ilçe dışına atanamaz veya görevlendirilemez.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde; ilk olarak görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları almak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı yer alan eğitim kurumlarına özür durumları dikkate alınarak atanırlar kuralı uygulandığından, özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin bulundukları yerleşim yeri ya da ilçe dışındaki bir yere atanması veya görevlendirmesi mevzuata tarafından göre olası değildir.

Bu konuda Danıştay 5. Dairesinin 201/336 Sayılı kararında "Devlet memurunun hizmet gereği başka bir yere naklen atanması laf konusu olduğunda, görev işleminden önce benzeşen durumu özrünün gözetilmesi ve ........... Yönetmeliği'nde belirtilen esaslar zarfında tayin işleminin kurulması zorunludur." açıklamasına yer verilerek benzer durumu özrünün gözetilmesi ve ilgili yönetmelik hükümlerine tarafından işlem tesis edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Peki Adana da neler oluyor? Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen yer değiştirmelerinden özür durumları dikkate alınmıyor. Bakanlık öğretmeni özür durumundan ilçeye atıyor ya da yer yoksa ilçe emrine atıyor. Adana valiliği ise yönetmeliğin ve bakanlığın uygulamalarına aykırı olarak özür durumlarını dikkate almadan resen tahsis yapıyor. O vakit Bakanlıkta ilçeler aralarında özür durumlarını dikkate almasın ilçeler arası özür durumuna kullanım hakkı vermesin.

Yukarıda izahına çalıştığımız konularda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde uygulama birliği bulunmamaktadır. Dilekçe birliğinin sağlanması, okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin zorunlu ve tatmin edici personelce yürütülmesi, Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan uyuşuk kapasitenin ihtiyaç duyulan mektep ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi için MEB derhal Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri konusunda kapsamlı bir genelge/ilan/rehber çıkarmalıdır.

Bu durumdaki öğretmenlerimizin ilişiklerini kesmeyerek aşağı yer verdiğimiz dilekçeyi İdarelerine vermeleri gerekmektedir.

Özür durumu olan norm fazlası öğretmenlerden özrünün bulunduğu ilçe dışına resen atananların idareye verecekleri dilekçeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

10.11.1984 tarih ve 18571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3071 sayılı Başvuru Formu Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununun "Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi" başlıklı 7. maddesindeki; "Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili istek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu ya da yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında tatbik sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. Operasyon safahatının duyurulması halinde alınan netice hem bildirilir." hükümlerine göre Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30 gün içinde size yanıt vermesi gerekiyor.

Eğer 30 gün içinde cevap verilmezse zımnen yanıt verilmeyeceğinden hareketle bu Kanun hükmünü de dilekçenizde belirterek Mili Eğitim Bakanlığına doğrudan doğruya itiraz ediniz.

Verdiğiniz dilekçeye ret cevabı geldikten daha sonra Mili Eğitim Bakanlığına doğrudan doğruya yapılacak itiraz dilekçesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Mili Eğitim Bakanlığından da ret cevabı gelmesi yada 30 gün içinde cevap gelmemesi halinde Halk Denetçiliği Kurumuna Başvurmanızı öneriyoruz.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »