Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Yüksek lisans yapmadan, öğretim görevlisi olunabilir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Üniversitelerde akademik personel olma hayali kuran birçok kişinin kafasını karıştıran bir soruyu bu yazımızda detaylı şekilde izah edeceğiz.

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuru, atanma ve giriş sınavlarına ilişkin düzenlemeler "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Mevzuat"te belirtilmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde;

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe yan bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında minimum tezli yüksek lisans mezunu edinmek ya da lisans mezunu elde etmek ve belgelendirmek kaydıyla alanında asgari beş yıl deneyimli olmak,

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında minimum tezli yüksek lisans mezunu elde etmek veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında minimum iki sene tecrübeli almak.

hükümleri yer almaktadır.

Ilk Önce mevzuat hükümlerini detaylı olarak altında verdiğimiz örnekler üzerinden sizlere açıklayalım :

1-Dört yıl eğitim veren fakülte ve yüksekokullara alınacak öğretim görevlisi ilanlarına başvurabilmek için bir kişinin tezli yüksek lisans mezunu olması veya lisans mezunu olduktan sonra alanında minimum 5 sene deneyim sahibi olması gerekmektedir.

Mesela, İktisadi ve Yönetimsel Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosuna bir adayın başvurabilmesi için İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olması yada işletme bölümü mezunu olup, lisans eğitimi gördüğü alanda halk veya özel sektörde asgari beş yıl alıştırma deneyimi olmalıdır.

2-Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi bölümleri ve Konservatuvarlara alınacak öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmek için bir kişinin tezli yüksek lisans mezunu olması veya lisans mezunu olduktan sonra alanında minimum 2 sene tecrübe sahibi olması zorunludur.

Mesela, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosuna bir adayın başvurabilmesi için Müzik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olması yada Müzik Öğretmenliği bölümü mezunu olup, alanında minimum iki yıl çalışma deneyimi olması gerekmektedir.

3-İki yıllık eğitim veren iş yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi ilanlarına başvurabilmek için bir kişinin tezli yüksek lisans mezunu olması veya lisans mezunu olduktan sonra alanında en az 2 sene tecrübe sahibi olması yönetmelikte şarttır.

Mesela, Sağlık Durumu Hizmetleri Iş Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosuna bir adayın başvurabilmesi için Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olması yada Çocuk Gelişimi bölümü mezunu olup, alanında minimum iki yıl alıştırma deneyimi olmalıdır.

Ayrıca, şunu da belirtmemizde fayda var üniversiteler yukarıda belirttiğimiz yönetmelikte aranan tecrübe sürelerini "en çok 10 yıla değin" verecekleri ilanlarda artırabilirler.

Yukarıda yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, üniversitelerde öğretim görevlisi edinmek için Yüksek Lisans yerine getirmek gerekli koşul değildir. Lisans mezunu olduktan daha sonra alanında açıklanmış bir zaman kamuda ya da özel sektörde çalışan kişiler de "ÖĞRETİM GÖREVLİSİ" olarak üniversitelerde çalışabilmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »