Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Yeni sistemde, itfaiye eri ve zabıta memuru alımı nasıl olacak?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ SİSTEMDE, İTFAİYE ERİ İLE ZABITA MEMURU ALIMI NASIL OLACAK?

Bugünkü Resmi Gazetede mahalli idarelere personel alımının nasıl yapılacağını aranjör genel yönetmeliğin yanı sıra, belediyelere itfaiye eri ve zabıta memuru atamasının nasıl olacağını aranjör iki bambaşka yönetmelikte de değişiklik yapılmıştır.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde değiştirme

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişim

İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIMINDA İÇİN GENEL ŞARTLAR

Zabıta memuru e itfaiye eri alımı için de, belediyelerin İçişleri Bakanlığından müsade alması gerekmektedir. Izin alınan kadrolar için 15 gün önceden ilana çıkılacaktır. Bu ilanlar belediyenin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ve DPB'nin kurumsal internet adreslerinde yayımlanacaktır. Memurlar.net olarak bizler de ilanları kendi bildiri servisimiz olan duyuru.memurlar.net adresinden yayımlayacağız.

ÖZEL KOŞULLAR

a- İtfaiye memuru için

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla elde etmek kaydıyla erkeklerde minimum 1.67 metre, kadınlarda en düşük 1.60 metre boyunda edinmek ve boyun 1 metreden pozitif olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

- Sağlık açısından kapalı mekan, kuytu alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- İtfaiye teşkilatının ihtiyacına kadar belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen şoför belgesine sahip olmaları,

Zabıta memuru için

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde asgari 1.67 metre, kadınlarda minimum 1.60 metre boyunda edinmek ve boyun 1 metreden artı olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

YAZILI YA DA SÖZLÜ VEYAHUT DA UYGULAMALI SINAVDAKİ KPSS ŞARTI

Belediyenin oluşturacağı kurumsal düzeydeki yazılmış veya sözlü sınava, en yüksek KPSS puanına sahip beş katı aday katılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları belediyenin internet adresinde bildiri edilecek.

Sınav konuları şu şekilde olacaktır:

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli idarelerle ilgili esas mevzuat,
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı veri ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.


« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »