Son Yazılar

29 Ocak 2018 Pazartesi

Ücretli Öğretmenlerin E-Devlet Uygulama Kılavuzu
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


1. Ücretli Öğretmenlerin Uygulama İşlemleri

Ücretli Hoca almak isteyen kişiler e-devlet üzerinden düzeltme yaptıktan sonra mezuniyet bilgilerini seçerek il, ilçe ve branş tercihi yapacaklardır. Yapılan başvurular hemen il, ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine açılan ekranlara düşecek ve inha ya da onay işlemleri ile ücretli öğretmen adayları kurumlara görevlendirilecektir. Kişiler kurumlara görevlendirildikleri anda sonuçlar yeniden e-devlet üzerinden görüntülenecektir.

E-devlet başvurusu dışında sistem üzerinden herhangi bir girişe müsade verilmeyecektir. Başvurular dönem bittikten hemen daha sonra başlayıp sonraki dönemin ardına kadar yapılabilecektir. Değer Biçme aşamasında ise bütün yetki ve sorumluluk il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizde olacaktır.

1.1.E-Devlet Üzerinden Kullanım

E-devlet üzerinden uygulama olabilmek için kişilerin e-devlete giriş şifrelerinin olması gerekir. Şifre alındıktan sonra Şekil 1'deki düzeltme ekranı ile sisteme giriş yapılır.

Şekil 1. E-devlet üzerinden düzeltme

Şekil 1'de görüldüğü gibi e-devlet üzerinden düzeltme mobil imza ile, e-imza ile ya da internet bankacılığı ile de yapılabilmektedir.

E-devlet üzerinden doğrulama yapıldıktan Ulusal Eğitim Bakanlığımızın hizmetlerinden Şekil 2'deki gibi Ücretli Öğretmenlik Başvurusu seçilir.

Şekil 2. E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu seçimi

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu seçildikten sonradan ücretli hoca adayının karşısına Şekil 3a ve 3b'deki gibi ekran çıkar.

a) dilekçe kişisel bilgiler

b) başvuru formu eğitim ve kpss bilgileri

Şekil 3. başvuru

Şekil 3a'da kullanım formunda e-devlet üstünde açıklanmış telefon ve e-posta adresleri otomatik olarak gelecektir. Bu bilgileri adaya ulaşmak açısından manâlı olduğu için güncel tutulmalıdır. Şekil 3b'de ise namzet eğer mektep öncesi branşına lise mezuniyeti ile uygulamak istiyorsa (Liselerin ilgili bölümünden mezun olmuşsa) ilgili seçeneği işaretleyerek mezuniyet bilgilerini dolduracaktır. Eğer formasyonu varsa da ilgili seçeneği işaretleyip mezuniyet bilgilerini dolduracaktır. Namzet KPSS sınavına girmişse isterse bu bilgileri yeniden Şekil 3b'deki gibi seçecektir. Kaydet ve ilerle butonuna tıklandığında ise tercihlerin girildiği Şekil 4'deki gibi bir sonraki seçim ekranına geçilecektir.

Şekil 4. Tercih formu lisans ve ön lisans

Eğer aday Şekil 3'deki dilekçe formunda lise mezuniyeti ile uygulamak istiyorum seçeneğini işaretler ise seçim formu Şekil 5'deki gibi gözükecektir.

Şekil 5. Tercih formu lisans, ön lisans ve lise için

1.2.İl, İlçe ve Kurum Ekranları

Başvuruların il ve ilçe ulusal eğitim müdürlükleri göre değerlendirilmesi ve göreve başlatma işlemlerinin il, ilçe ulusal eğitim müdürlükleri ve kurumlar göre yapılabilmesi için ücretli hoca görevlendirme modülünde bulunan Uygulama ve Göreve Başlatma ekranları kullanılacaktır. Bu ekranların görevleri ise sırasıyla şöyledir.

1.2.1. UCR02001Başvuru Listesi

Şekil 6'da görülen bu ekran il, ilçe ulusal eğitim müdürlükleri ve kurumlara açılmıştır. Kurumlar bu ekran üzerinden yalnızca başvuruları kabul edilen ve görevlendirmesi yapılan adayların listesini görmektedir. İl ya da ilçe milli eğitim müdürlükleri ise farklı alanlara yönlendirilmiş kriterlere kadar kullanım yapan adayların listelerini görebilecek istenirse bu listelerin excel formatında daha detaylı hallerini de alabileceklerdir.

Şekil 6. Başvuru listesi ekranı

1.2.2. UCR02002Görevlendirme Giriş

Şekil 7'de görülen bu ekran sadece il, ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine açılmıştır. İl ya da ilçe milli eğitim müdürlükleri başvurusunu kabul edip görevlendirmesini gerçekleştirmek istedikleri şahısların inha ve onaylama girişlerini bu ekran üzerinden yapacaklardır. Başvurular ilçe seçilerek yapıldığı için bir ilçenin inha listesine alınan adayın bütün tercihleri kilitlenecektir. Diğer bir ilçe adayın tercihini değerlendirmeye alamayacaktır. Adayların tercih kilitlenme işlemi fakat inha tarihi iptal edilirse gerçekleşecektir. Bu Vesile Ile bir adayın birdenbire fazla ilçenin inha listesinde gözükmesinin önüne geçilecektir. Adaylar ise görevlendirildikleri kurumu bu ekran üzerinden onay tarih sayısı girildiği lahza e-devlet üzerinden görebileceklerdir.

Şekil 7.Görevlendirme antre ekranı

1.2.3. UCR02003Göreve Başlatma

Bu ekran il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve kurumlara açılmıştır. Ekran üzerinden başvurusu kabul edilen ve inha, onay tarihleri girilen adayların göreve başlatma işlemleri gerçekleştirilecektir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »