Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Sözleşmeli personel için rapor kesintisi nasıl hesaplanır?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


SORU: Merhabalar... Nişanlım sınıf öğretmeni, sözleşmeli olarak 2016 sonuna dürüst atandı. Ara Sıra afiyet durumundan rapor alıyor. Ilk raporu 6 gündü, 500 tl gibi bir ücret ödedi. İkinci raporu 8 gündü 700-800 tl arası geri ödemesi gerektiği MEB müdürlüğünden söylenmiş. Bu durumla karşılaşan var mı?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli istihdam edilen personelin almış olduğu sıhhat raporundan nedeniyle ücretinden ne şekilde kesinti olacağı ile ilgili olarak;

6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın 10 uncu maddesinde; "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli rahatsızlık izni verilebilir. Rahatsızlık nedeniyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür" düzenleme yer almaktadır.

böylece, sözleşmeli personelden rapor alanların ücretinden bir kesinti olmayacak, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu kadar ödenen "meslek göremezlik ödeneği" değin bir düşüş olacaktır.

Meslek göremezlik ödeneği ne şekilde hesaplanacağı ile ilgili olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Afiyet Sigortası Kanununun "Geçici iş göremezlik ödeneği" başlıklı 18 inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Kurumca yetkilendirilen hekim ya da sıhhat kurullarından istirahat raporu gücenmiş olması şartıyla;
...
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan rahatsızlık sigortasına ast olanların rahatsızlık sebebiyle meslek göremezliğe uğraması halinde, meslek göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde minimum doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici meslek göremezliğin üçüncü gününden açılmak üzere her gün için,
...
...
Geçici meslek göremezlik ödeneği verilir."


Keza, 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "Geçici meslek göremezlik ödeneğinin ödenmesi başlıklı" 40 ıncı maddesinde,
"....
(3) Iş kazası, iş hastalığı, rahatsızlık ve sigortalı kadının analığı halinde, verilecek geçici meslek göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak jurnal kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisidir.
...." düzenlemesi yer almaktadır.

Laf konusu düzenlemeye tarafından hesaplanacak iş göremezlik ödeneğini 4/b sözleşmeli öğretmenler için hesaplarsak; mesela 12 jurnal rapor aldıysa 10 jurnal rapor için iş göremezlik ödeneği hesaplanacaktır. (2 gün için hesaplanmamaktadır)

Prime kazancı: 3.032,91

Jurnal kazancı: 3032,91/30:101,10

1 jurnal meslek göremezlik ödeneği: 101,10*2/3: 67,40

10 jurnal meslek göremezlik ödeneği: 67,40*10:674,00 TL eder.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »