Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Sağlık Durumu Bakanlığı döner anapara dağıtımında değiştirme
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Afiyet Bakanlığı, Türkiye Halk Hastaneleri Kurumuna Tabi Sıhhat Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8. fıkrasında, 13 Eylül 2017 tarihi itibariyle değişiklik yaptı.

Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasına eklenen yeni cümle şu şekildedir:

"Gereklilik halinde Kurum göre, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranı geçmeyecek şekilde ve sağlık tesisi bazında ya da tüm sağlık tesisleri için bir oran belirlenebilir ve döner sermaye komisyonu veya genel sekreter kadar bu fıkra kapsamında dağıtılabilecek miktar belirlenirken bu oran dikkate alınır."

Yönetmeliğin 8. maddesi ise şu şekildeydi

"Madde 8(1) Döner anapara komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan miktar), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan başta Define payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan daha sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu yer alan miktarı geçmeyecek şekilde belirler. Genel sekreter sağlık durumu tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarını aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın afiyet tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu yer alan miktarı geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği miktar doğrultusunda değiştirerek onaylar ve bu şekilde bahşedilen onay doğrultusunda karar kesinleşir."

Bu maddeye kadar, döner anapara şu şekilde dağıtılmaktadır. Önce dağıtılacak döner sermaye tutarı belirlenmektedir. Bu miktar şu şekilde belirlenmektedir:

- Önce, sıhhat tesisinin elde ettiği hasılattan hazine payı, SHÇEK payı ve Bakanlık merkez payı çıkarılmaktadır.

- Kalan miktarın yüzde 50'si alınmakta (209/5. maddede bulunan oran) sonra da bu miktar afiyet tesisi katsayısı ile çarpılmaktadır.

DEĞERLEME

Yapılan değişiklik ile, 209 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan yüzde 50 oranını, afiyet tesisi bazında daha düşük bir oran olarak belirleme yetkisi Bakanlığa tanınmıştır.

Bakanlık bu yetkiyle örneğin büyükşehirlerdeki hastaneler için daha düşük bir oran belirleyebilir. Bu halde dağıtılacak döner sermaye miktarı düşecektir.

Bakanlığın aldığı bu yetkiyi sağlık tesisi bazında hangi oranda belirleyeceği muhtemelen önümüzde günlerde belirli olacaktır.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »