Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

PTT İHS Personeline ve KİT Genel Müdürlerine Süper Zam!
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Bir Takım ücretlerin her tarafta düzenlenmesine dair 18/07/2017 tarihli ve 2015/T-7 sayılı Yüksek Tasarlama Kurulu Kararı, 21/07/2017 tarih ve 30130 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Karar ile KİT'lerde istihdam edilen kapsam dışı personel ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) de istihdam edilen sözleşmeli personelin ödenti tavanları belirlendi.

Bunun yanı sıra KİT idare heyeti üyelerine ödenecek vergi de düzenlemede yer aldı.

KİT Genel Müdürlerine Çift Ücret!

KİT Idare Heyeti üyeleri 12 aylık vergi ve 2 adet benzer tutarda ikramiye almaktadır. Ama bu düzenleme ile "idare heyeti üyelerine net 2.729-TL'yi, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, yoklama kurulu üyelerine ise idare heyeti üyeleri için belirlenen ücretin 3/4'ünü aşmayacak şekilde Genel Komite kadar belirlenen miktarda aylık vergi verilir." denilmek suretiyle idare heyeti başkanlarına iki kata kadar yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesinin önü açıldı.

DPB'nin sitesinden yaptığı açıklamada ise şu bilgilere yer verilmiştir:

Idare Heyeti üyeleri için belirlenen aylık ücretin dönemler itibariyle kamu görevlilerinin parasal haklarında uygulanan çoğalma oranı dek güncellenmiş hali aşağıdadır.

Idare Heyeti Ücreti

2016/2

2017/1

2017/2

2.866,00 TL

2.952,00 TL

3.156,00 TL

Bilindiği gibi 233 sayılı KHK gereği genel müdürler bununla beraber idare kurulunun başkanı olarak devir yapmaktadır.

Bu konuda kayda değer bir diğer detaylar ise kararın 2016 yılından itibaren uygulanacak olmasıdır. Yani bu durumda genel müdürlere geçmişe dönük olarak ciddi bir ödeme yapılması beklenebilir. Çünkü normal şartlarda her yönetim kurulu üyesiyle benzer miktarda ücret almaktalarken yapılan düzenleme ile bu iki katına çıkartılmış ve düzenleme 2016 yılından itibaren yürürlüğe konulmuştur.

PTT İHS Personeline Ekstra Zam!

YPK Kararı ile PTT en yüksek ücret tavanı olan TPAO ve BOTAŞ seviyesine yükseltilmiştir. Buna göre personel ücreti 2016 yılı için 10.524-TL'den yüksek olarak belirlenemeyecektir. Bu miktar memur zamları oranında artırılmak suretiyle 2017 yılında da uygulanacaktır.

Kararda "1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki PTT A.Ş.'nin personelinin ücretlerinin, belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına Kuruluş Idare Heyeti yetkilidir. Oysa, bu şekilde yapılacak çoğaltma oranı 1 inci maddenin birinci fıkrasındaki artma sonrası oluşacak ücretin %23,8'ini aşamaz." denilmektedir.

Buna kadar PTT İHS Personeline memur zamları uygulandıktan daha sonra yukarıda belirttiğimiz tavanı geçmemek üzere %23.8 oranını geçmemek kaydıyla zam yapılması idare kurulunun takdirine bırakılmıştır.

Üst idare haricinde kalan personel için ücret tavanının yapılacak zam açısından bir sınır teşkil etmeyeceğini değerlendirmekteyiz. Zira PTT İHS Personel ücretleri bu tavanın hayli altında yer almaktadır. Bu durumda PTT Idare Heyeti memur zamlarına ilave olarak %23.8 maaşı arttırma yetkisine sahiptir.

Başar Gültepe- memurlar.net

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »