Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Polis memuru için, açıktaki süreler, zorunlu şarkta sayılır mı?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Açığa alınan polis memurunun, açıkta geçen süreleri, gerekli şark süresinden sayılır mı?

SORU: Görevden uzaktan geçirilen süreler zorunlu şarkta sayılır mı?

Açığa alınan ve geri görevine iade edilen polis memurlarının şark görevinde iken geçen süreleri ile alakalı olarak, hiçbir yerde ibare bulunmadığı halde EGM, geçen süreyi şark görevindin saymıyor.

CEVAP :

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Ödev ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 42. ve 43. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

"Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler"

Madde 42Yıllık izinler, bahane izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen afiyet izinleri ile tayin nedeniyle yaralanma halinde çare ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

Birinci bölgede tahsis yapmakta iken, ikinci bölgede bulunan il emniyet müdürlüklerinde görevlendirilerek buralarda aralıksız olarak minimum üç ay süreyle geçici görevle fiilen çalışan personelin çalıştığı süreler, 28 inci maddedeki usule kadar personelin ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılır. "

"İkinci Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler"

Madde 43- Altında belirli hallere ait süreler ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz. a) Yurt içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine ya da birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan pozitif olan ve öteki bölgede geçen süreler,

b) Yurt dıştan; kurs ve öğrenim, görev koruma, uzlaştırma gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri,

c) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreleri,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tarafından aylıksız müsade edinmek suretiyle geçirilen süreler.

e) Afiyet sebebiyle 42 nci maddede açıklanmış istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşan süreler,"

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Görevden uzaklaşma:"

Madde 137Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir

NETICE VE DEĞERLEME

Güvenlik Hizmetleri Sınıfı Mensupları Devir ve Yer Değişiklik Yönetmeliğinin 43. maddesinde görevden uzaklaştırmalarda 3 ayı aşan sürelerin ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılmayacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir.

OHAL dönemindeki görevden uzaklaştırmalar için hem bir düzenleme yapılması daha dinç olabilir ama mevcut yönetmelik hükümlerine kadar görevden uzaklaştırmada üç ayı aşan sürelerin ikinci alan hizmetinden sayılması mümkün değildir.

OHAL döneminde olmayan, cinayet soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan güvenlik memurları da memuriyete engel bir canice almadıklarında göreve dönebilmektedir. Eğer besbelli bir mağduriyet var ise aynı şekilde laf konusu emniyet memurlarının da mağdur olduğu söylenebilir. İkinci bölge hizmeti mahiyeti itibariyle fiili çalışmayı gerektiren bir hizmet olarak düzenlenmiştir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »