Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Polis memurlarını kapsayan kıyafet genelgesinin tam metni
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


İşte 27/9/2017 tarihi itibariyle bütün il Valiliklerine gönderilen ve polis memurlarını kapsayan Genelge

Devlet memurlarının resmi sıfatlarının gerektirdiği şeref ve güvene değerinde olduklarını hizmet içi ve dışındaki davranışlarıyla uygulamak, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde kayıtlı esaslara adapte etmek ve amirleri kadar bahşedilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Halk düzeni ve güvenliğinin sağlanmasından sorumluluk sahibi olan polislik mesleğinin temelini disiplin anlayışı oluşturmaktadır. Bu disiplin anlayışının manâlı bir göstergesi de; kılık, kıyafet, konuşma ve hareket disiplininden oluşan görünüş disiplinidir. Emniyet Teşkilatı mensupları, resmi veya sivil kıyafetleri olup olmadıklarına bakılmaksızın, ödev yaparken şahsı namına yok kurum namına hareket ettikleri bilinciyle, keza meslektaşlarına ayrıca de topluma karşısında görünüş disiplini açısından örnek olmalıdır.

Güvenlik Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde teşkilat personelinin kılık kıyafetlerine ilişkin yöntem ve esasların düzenlenmiş olmasına rağmen; son dönemde lüzum resmi gerekse sivil kıyafetli olarak atama yapan personelin bu kapsamda belli olan usul ve esaslara tutarsız hareket ettikleri gözlemlendiğinden, aşağıda maddeler halinde belirli hususların vurgulanmasına gereksinim duyulmuştur.

1. Üniformalı olarak devir yapan personelimiz göre:

a. Üniforma her zaman ütülü, çizme, bot veya ayakkabılar ise temiz ve boyalı olacaktır.

b. Yönetmelikte kayıtlı ekipman ve işaretler dışarıya; üniforma ile birlikte her türlü kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon ve rozet, abartılı yüzük vb. takılmayacaktır.

c. Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılmayacak ve devlete ait kıyafetlerle birlikte sivil giysi giyilmeyecektir.

d. Tören veya bayramlaşma gibi programlara katılımlarda, Yönetmelikte belirli şekil ve renkteki merasim elbiseleri giyilecek, temiz ve ütülü olmasına özen gösterilecektir.

e. Gömlek cebinde şişlik ya da fena görünüm oluşturacak şekilde eşyalar taşınmayacak, kirli yakalı veya uygun olmayan renkte gömlek giyilmeyecektir.

f. Ceket düğmeleri her zaman ilikli, montgomer ve parkanın fermuarı kapalı bulunacak, benekli veya rengi solmuş şapka ve rütbeler kullanılmayacaktır.

g. Üniforma, şapka, kundura, bot, branş/rütbe işaretleri ve öteki teçhizat Yönetmelikte belirtilmiş renk, vasıf ve şekillere uygun olacaktır. Vücut ölçüleri standarttın dışında (kısa/uzun/dar/geniş) olan üniforma giyilmeyecektir.

h. Atama binası ve müştemilatı ile kampüsü/bahçesi dışarıya şapka/kep/bere mutlak suretle giyilecektir.

i. Her türlü sakal ve bıyık bırakılmayacaktır. Saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta, favoriler kulak deliği hizasında ve yere paralel olacaktır. Keza; saç bakımına özen gösterilecek, taranmamış, benekli/yağlı saçla ya da gösterişli modeldeki saçla devir ifa edilmeyecek ve tırnak uzatılmayacaktır.

j. Hanımefendi personel makyaj ve saç modellerinde abartıya (aşırı uzun/kısa, öbür şekil/renk vb.) kaçmayacak ve saçları dağınık olmayacaktır. Uzun saç bırakanlar saçlarını toplayacak, kısa saç bırakanların ise saç uzunlukları omuz hizasını geçmeyecektir.

k. Bayanların şapka, kep veya örgü yara altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, üniformanın içerisine dıştan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve sanki kıyafetler giyilmeyecektir. Erkek personel siyah, bayan personel ise cilt rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giyecektir. Oysa, kışlık kıyafet ile ödev yapılan dönemlerde bayan personel pantolon ya da etek aşağı tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilecektir.

2. Sivil olarak ödev yapan personelimiz tarafından:

a. Her türlü sakal ve bıyık ile uzun saç bırakılmayacaktır. Oysa görevin özelliğine göre kayıtlı konularda görev yapan personele en üst birim amiri kadar saç, sakal ve bıyık için aşırıya kaçmayacak şekilde yazılı müsade verilebilecektir.

b. Bayan personel gösterişli makyaj ve saç modelleri kullanmayacak, tırnakları mesleki ciddiyete uygun olacaktır.

c. Personelin saçları düzensiz, ihmal edilmiş ya da uyarı çekecek şekil ve renkte olmayacaktır.

d. Polis yeleği ile görev yapan bayan personelin yüzlerini kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları desensiz giysiler, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Giysi Yönetmeliğinde belirli şekil, bizim ve renkte olacaktır.

e. Mesleki ciddiyete anormallik teşkil edecek şekilde; askılı, kolsuz, kuytu ya da fazla dikkat çeken şekil, renk ve tipteki kıyafetler giymeyecektir.

Lüzum devlete ait gerekse sivil kıyafetle görev ifa eden personelimi; Yönetmelikte ve yukarıda sayısal hususlar çerçevesinde Güvenlik Teşkilatına uygu bir tarzda hareket etmeli, mevzuata uygun şekilde giyilen kılık ve kıyafetin ilk olarak personelin kendisine, mensubu olduğu kuruma ve topluma olan saygısının bir ifadesi olduğu bilinciyle dış görünüşüne gerekli özeni göstermelidir.

Bu itibarla; konunun tüm personele tebliğ edilerek sıralı amirlerce durmadan denetleme ve kontrollerin yapılması, kayıtlı aralıklarla bu kapsamda bilgilendirme eğitimleri verilmesi, uyarılara karşın mevzuata aykırı davrandığı saptama edilecek personel hakkında ise istisnasız olarak zorunlu disiplin işlemlerinin yapılması, somurtkan takdirde konudan art arda amirlerin sorumluluk sahibi tutulacağının bilinmesi hususlarında;

Gereğini önemle rica ederim.

Süleyman ARISTOKRAT

Bakan

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »