Son Yazılar

23 Ocak 2018 Salı

Öğretmenlerin gireceği maksimum ders saatinde 40 saat sınırı nedir ne değildir?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


ÖĞRETMENLERİN GİRECEĞİ DERS SAATİNDE, 40 SAAT SINIRI OLDUĞU HANGİ MEVZUATTA YER ALMAKTADIR?

2014-2015 EğitimÖğretim Yılı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarında "Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?" sorusuna aşağıdaki yanıt verilmiştir.

"1-Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate dek ders verebilecektir.

Örnek:

a) Hoca okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,

b) Hoca okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

c) Hafta içi ücret karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir."

Hem; 2014-2015 EğitimÖğretim Yılı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Çoğu Kez Sorulan Sorular ve Cevaplarında şöyle denilmektedir:

"1-Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir."

Yeniden, Ulusal Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında Destekleme ve yetiştirme kurslarında tereddüte düşülen hususlara ilişkin 27/01/2015 tarih ve 928552 sayılı yazısının 2. maddesinde şöyle denilmiştir:

"2. Genel veri ve iş dersleri öğretmenlerinin, adi müfredat zarfında okuttukları dersler dahil edinmek üzere haftada maksimum 40 saat ders okutmaları olası olup; bu derslerden hafta içinde okuttuklarının ilk kez aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir."

Bu açıklamalarca "Öğretmenlere verilecek ek ders 40 saatle sınırlandırıldı.(Dikkat çekiyorum "ders" yok "ilave ders" sınırlandı deniliyor.)" denilerek 15 saat ücret karşılığı düşüldükten sonradan nöbet, sınıf öğretmenliği ve DDH görevine ilave ders ödemeyerek 25 saat ilave ders ödeyen kurumlar ile öğretmenlere belleticilik ve ders dışı eğitim çalışmaları görevleri vermeyen ve bu görevlere binaen ek ders ödemesi yapmayan kurumlar olduğu bilgisi sitemize iletilmiştir.

Fakat açıklamalara özenle bakıldığında alınacak ek dersin 40 saatle sınırlandırılmadığı okutulacak en fazla dersin 40 saat olarak sınırlandırıldığı açıkça görülmektedir. Kısacası "ilave ders" kavramı öbür şeydir 40 saat ile sınırlandırılan "ders" kavramı öbür şeydir. Biri "ilave derstir" diğeri "ders" tir.

PEKİ; ÖĞRETMENLER NE DEK EK DERS ALABİLECEKLERDİR?

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; c) Genel bilgi ve iş dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük ilk olarak alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise gereksinim halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri,

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati gerekli elde etmek üzere haftada 15 saate, dek alanlarında, alanlarında ilave ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üstüne alanları haricen da ilave ders görevi verilebilir." hükümleri ışığında öğretmenler; hafta içi 15 saati aylık karşılığı, 9 saati de isteğe tabi ve 6 saati zorunlu ilave ders karşılığı elde etmek üzere 30 saat ve destekleme ve yetiştirme kurslarında da 10 saat edinmek üzere toplam 40 saat ders görevi alabilecektir.

Kısacası bir hoca; 30 saat ders ile birlikte destekleme ve yetiştirme kurslarında da 10 saat kurs toplamda 40 saat derse girdiğinde 40 saat ek ders sınırı var denilip nöbete ücret ödenmeyip, DDH ücreti ödenmeyip, derslik öğretmenliği ücreti ödenmeyip 25 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Esasında bu öğretmenimize toplamda; 2 saat sınıf öğretmenliği + 3 saat DDH + 3 saat nöbet + 15 saat ilave ders + 10 saat Yetiştirme Kursu ilave dersi = 33 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Akabinde zamanı uygun olduğunda belleticilik görevini yerine getirdiğinde bu görevine ait ilave ders görevini ve ders dışı eğitim faaliyeti görevi olduğu takdirde de bu görevine ait ilave ders ücretlerini ekstra alabilecektir.

Mesela haftada iki defa belleticilik + nöbet görevi alan öğretmenimiz haftada 7+7= 14 saat ilave ders ücreti alabilecektir. 33 saatte yukarıda verdiğimiz örnekte ek ders ücreti alabildiğine göre toplamda belleticilik +nöbet görevi ile birlikte 14+33= 47 saat ilave ders ücreti alabilecektir.

Şöyle fakat;

ÖĞRETMENLERE, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVİNE BİNAEN AYRICA 2 SAAT ILAVE DERS ÖDENMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

Ders ve Ilave Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi, 5. fıkrasındaki; "(5) Mektep öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi bahşedilen öğretmenler hariç edinmek üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal faaliyet faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile derslik ya da şube sorumluluğu bahşedilen derslik/şube kılavuz öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ilave ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağılım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Şahsiyet Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda benzer kişiye ayrıca danışman öğretmenlik ayrıca de sınıf/şube kılavuz öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir atama için ilave ders ücreti ödenir." hükümlerince öğretmenlere, sınıf öğretmenliği görevine binaen hem 2 saat ek ders ödenecektir.

ÖĞRETMENLERE, GERÇEKTE OKUTTUKLARI HER 10 SAAT DERS İÇİN 1 SAAT DAHA HAZIRLIK VE PLANLAMA GÖREVİ KARŞILIĞINDA AYRICA ILAVE DERS ÜCRETİ ÖDENMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara "Hazırlık ve planlama görevi" başlıklı 11. maddesindeki; "(1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa tabi okul ve kurumlarda aylık ve aidat karşılığı aslinda okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında hem ek ders ücreti ödenir." hükümlerince 10 saate 1 saat ders dışı hazırlık görevlerine binaen ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının 10 saat dersi için 1 saat daha hazırlık ve tasarlama görevi karşılığında da ilave ders ücreti ödenmektedir. Dolayısıyla toplamda extra maksimum 3 saat DDH ilave ders ücreti alabilmektedir.

Yetiştirme kurs. şımartma. ve planlama ödenecek işte kullanım örneği

ÖĞRETMENLERE, BELLETİCİLİK GÖREVİNE BİNAEN AYRICA ILAVE DERS ÜCRETİ ÖDENMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Belleticilik görevi" başlıklı 13. maddesindeki; "(1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitimöğretim ve yarı hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ilave ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Fakat, bir günde 3'ten artı belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, ilave ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez." hükümlerince,

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millet Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Parasal ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Anlaşma metninin İkinci Bölümünde bulunan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Kontrat" başlıklı kısmındaki "Belleticilik görevi bahşedilen öğretmenlerin ilave ders ücreti" başlıklı 12. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 saat" ibaresi, "3 saat" olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ilave ders ücretinden yararlandırılır." hükümlerince belleticilik görevlerine binaen extra ilave ders ücreti alabilecektir.

Yetiştirme kursundan ilave ders alanlar belletici olarakta ilave ders alabilecekler Belleticilik devir sınırı 48 saatten 56 saate çıkarılmazsa toplu kontrat hükmü bir işe yaramayacak

ÖĞRETMENLERE, DERS KADINSI EĞİTİM ÇALIŞMALARI GÖREVİNE BİNAEN AYRICA EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders dışı eğitim çalışmaları" başlıklı 17. maddesindeki; " (1) Ders dışı izcilik, karoser eğitimi ve spor çalışmaları, ahali oyunları ve hoş sanatlarla ilgili (Öbür: 25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında gerçekte egzersiz yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ilave ders ve hazırlık ve tasarlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ilave ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini geçemez. Bu etkinliklerde tayin alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir faaliyet için aranılacak asgari öğrenci sayısı ile yarı öteki hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları mektep müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez." hükümlerince,

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Devlete Ait Gazete'de Yayımlanan Halk Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Parasal ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Kontrat metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Anlaşma" başlıklı kısmındaki "Ders dışı eğitim çalışmaları" başlıklı 3. maddesindeki; "(1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ilave Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan "%5" sınırı, "%6" olarak uygulanır." hükümlerince yapılacak ders dışı eğitim çalışmaları görevlerine binaen ilave ders ücretini extra alabileceklerdir.

ÖĞRETMENLERE, HAFTA İÇİ BİR GÜN NÖBET GÖREVİNE BİNAEN AYRICA ILAVE DERS ÜCRETİ ÖDENMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Ulus Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Parasal ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesindeki; "(1) Örgün eğitim kuramlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin gerçekten yapıldığı olağan alıştırma günleri için ilgili mevzuatına tarafından kendilerine nöbet görevi bahşedilen ve bu görevi de gerçekte yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükümleri uyarınca da öğretmenler ekstra olarak hafta içi bir gün nöbet görevine binaen 3 saat ilave ders ücreti alabilecektir.

ÖĞRETMENLERE, MERKEZİ SINAVLARDAKİ GÖREVİNE BİNAEN AYRICA SINAV ÜCRETİ ÖDENMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Devlete Ait Gazete'de Yayımlanan Ulus Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Karşın Finansal ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Kontrat metninin İkinci Bölümünde bulunan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Anlaşma" başlıklı kısmındaki "Ulusal Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda atama alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 17. maddesindeki; "(1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde öngörülen Bakanlar Kurulu kararının 01/01/2018 tarihine kadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın yürürlüğe gireceği tarihe dek 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında farzedilen sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda gerçekten tahsis yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar gereğince herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Imtihan Ücretlerine ilişkin Yöntem ve Esasların uygulanmasına devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner anapara bütçesinden karşılanır." hükümleri gereğince da öğretmenler kurs görevinin olduğu gün açık havada ders imtihan görevine binaen sınav ücretini extra alabilecektir.

ÖĞRETMENLERE, DERS SINAV GÖREVİNE BİNAEN AYRICA EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders Sınav görevi" başlıklı 12. maddesindeki;

Sınav görevi MADDE 12- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, yükümlülük, dışarıdan bitirme, final, sıradan yükseltme, düzey tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, maharet sınavı ve maharet/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir imtihan komisyon üyeliği ve her bir imtihan gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.

(2) Imtihan komisyonu üyeliği ve imtihan gözcülüğü görevleri zarfında; a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav kurul üyeliği ve 15'ten artı sınav gözcülüğü görevleri, b) Bir sınavda benzer kişiye ayrıca imtihan kurul üyeliği ayrıca de sınav gözcülüğü, c) Yöneticiler, için ödenti ödenmez.

(3) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği sebebiyle imtihan komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki "Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla imtihan komite üyeliği için vergi ödenmez" hükmü uygulanmaz.

(4) Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır.

(5) Bakanlığa ve öteki bakanlık ve kurumlara tabi okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile yapı, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her imtihan oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Oysa, bu meslek ve işlemlerle ilgili döner sermayeden aidat alanlara bu nesil aidat ödemesi yapılmaz.

hükümlerince,

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Halk Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Parasal ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Kontrat metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Imtihan komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü" başlıklı 4. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için benzer maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav kurul üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine karşın öngörülen sınırlamalar uygulanmaz." hükümlerince,

4. Dönem Toplu Kontrat metninin İkinci Bölümünde bulunan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Kontrat" başlıklı kısmındaki "Yabancı dil dersi yazılmış ve sözlü sınavlarında tayin bölge imtihan komisyonu üyeleri" başlıklı 18. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkrada öngörülen mesuliyet sınavları dahilinde yapılan yabancı dil dersi sınavlarında devir alan imtihan komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav kurul üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir." hükümlerince imtihan görevlerine ast olarak öğretmenlere ek ders ücretleri ekstra ödenecektir.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »