Son Yazılar

26 Ocak 2018 Cuma

MEB'in idareci görevlendirme taslağı ne getiriyor?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Yönetici görevlendirmeye ilişkin taslak Bakanlık kadar öğretmenlerin görüşüne açılmıştır. Tıklayınız.
Taslağı özetle özetleyecek olursak;
Müdür almak için en az bir sene idare ( şube müdürü ve üstü, mektep yöneticilikleri, müdür yetkili öğretmenlik, kurucu müdürlük)

Müdür Başyardımcısı yada müdür yardımcısı almak için yöneticilik yapmış olmak yada adaylık dahil en az 2 yıl öğretmenlik yapmış almak.
Müdürlük dahil tüm kadrolar için sınav yapılacak.
Sınav sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak abes kadronun 3 katı namzet sözlü sınava alınacak.
ATAMALAR
yazılı imtahan ile sözlü sınavın ortalaması alınacak ve atamaya başlıca puan belirlenecek. Bu puana göre devir yapılacak.
Atamaya esas puanın geçerlilik süresi 6 ay olacak.
4 YA DA 8 YILINI DOLDURANLARIN DEVIR SÜRESİNİN UZATILMASI
Benzer kurumda 8 yıldan fazla çalışılamaz kuralı kanunda da yer aldığından devam ediyor.
Zaman uzatımı için yazılmış veya sözlü imtihan yok.
Müdürlük süresinin aynı okul veya başka okulda uzatılabilmesi için;

ILAVE-1 de yer alan A+B bölümündeki kriterlerden alınacak puanlara bakılacak. Tıklayınız.
Müdür Başyardımcılığı yada Müdür Yardımcılığında süresinin benzer mektep veya başka okulda uzatılabilmesi için;
ILAVE-1 de yer alan A bölümündeki kriterlerden alınacak puanlara bakılacak Tıklayınız

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »