Son Yazılar

23 Ocak 2018 Salı

MEB, tahsis tanımlarını 9 yıldır sonuçlandıramadı
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Atama Tanımları 2008 Yılında Gündeme Getirilmiştir.

MEB Kurum Idari Kurulu Nisan 2008 Egzersiz Raporunun 4.maddesi şu şekildedir:

"4-"Tezgâhtar Hizmetler ve Genel Idari Hizmetleri Sınıfında devir yapan personelin iş tanımları açık ve net bir şekilde belirlenmelidir."
önerisi ile ilgili olarak alıştırma başlatılması önerileri üzerinde bakış birliğine varılmıştır."

Ama bu açık mutabakata rağmen, Genel Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Tezgâhtar Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin ödev tanımları hususu, 2008 yılından 2012 yılına dek gündeme hiç gelmemiştir.

MEB Kurum Yönetimle Ilgili Kurulu Nisan 2008 Alıştırma Raporu için Tıklayınız

MEB; "Ödev Tanımları 2013 Yılının İkinci Yarısında Tamamlanacak" Sözü Vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün, 18.12.2012 tarih ve 229642 sayılı yazılarında, "Atama tanımları" konusuna değinilmiş.

MEB: Tayin tanımları 2013'te tamamlanacak

Cevabi yazıda; "Taktik Geliştirme Başkanlığı kadar yürütülen Ulusal Eğitim Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları zarfında Milli Eğilim Bakanlığının işlem hiyerarşisi belli olup idari ve mali meslek süreçlerinin haritalandırılmasının ardındaki Ulusal Eğitim Bakanlığının iş süreçleri bir kitapta toplanacağı belirtilmiştir.

Gerisinde yapılacak olan iş etüdü, iş analizi, iş gerekleri ve nitelikleri ile tahsis tanımları çalışmalarına başlanacaktır Halihazırda Ulusal Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında bulunan 72 adet kadro unvanının atama tanımları taslak olarak üretilmiş incelemeler devam ermektedir.

Tüm bu çalışmalar bir meslek paketi halinde 2013 yılının birincil altı ayının sonunda tamamlanması planlanmaktadır." açıklamasına yer verilmişti.

Lakin "2013 yılının birincil altı ayının sonunda tamamlanması" sözü bahşedilen "Atama tanımları" 2016 yılı Ocak bitmesine karşılık kamuoyuna açıklanmamıştır.

Afiyet Bakanlığı Kendi Çalışanların Ödev Tanımlarını 2014 Yılında Yapmıştır.

Sağlık Bakanlığı, 48 unvanda çalışan personelin tahsis tanımlarını yaparak "Sağlık Meslek Mensupları ile Afiyet Hizmetlerinde Çalışan Öteki Meslek Mensuplarının Iş ve Tayin Tanımlarına Dair Mevzuat" 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sıhhat personelinin iş tanımları

Eğitim Çalışanlarının Ödev Tanımları Bir Lahza Önce Yapılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Yönetimsel Kurulunun Nisan 2008 Egzersiz Raporunun 4.maddesi ile yapılacağını açıkladığı ve 2013 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı sözünü verdiği v 9 yıldır sonuçlandıramadığı Genel Idare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Asistan Hizmetler Sınıfında ödev yapan personelinin devir tanımlarını bir lahza önce yapmalıdır.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »