Son Yazılar

25 Ocak 2018 Perşembe

MEB, 4 öbür unvanda uyguladığı hizmet süresi hesabını teke indirmelidir
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


A- ÖĞRETMENLERDE GEREKLI, İL İÇİ VE İL KADINSI YER DEĞİŞTİRMEYE ESAS YILIN HESABINDA 30 EYLÜL TARİHİ ESAS ALINMAKTADIR.

İl İçi ve İl Dışı Yer Değişiklik Süresi ve Yer Değiştirme Süresine Esas Tarih

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Tahsis ve Yer Değişim Yönetmeliğinin "İsteğe yan yer değiştirmeler" başlıklı 52. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Öğretmenlerden yer değişim yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık egzersiz süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde üç takvim alıştırma süresini tamamlayanlar ise iller aralarında yer değişim isteğinde bulunabilir. Üç takvim alıştırma süresinin hesabında il içinde yer değiştirecekler bakımından kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda, iller aralarında yer değiştirecekler bakımından ise bulunduğu ilde doğrusu hoca veya ikinci tahsis kapsamında eğitim kurumu yöneticisi olarak geçirilen süreler dikkate alınır." hükümlerine göre; öğretmenlerde il içi ve il dışı yer değiştirmeye 3 yılın hesabında 30 Eylül tarihi başlica alınmaktadır.

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Tabi Yer Değişim Süresi

Öğretmenler Yönetmeliğin "Zorunlu alıştırma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri" başlıklı 42. maddesindeki; " (1) Bakanlık hoca kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:

a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en düşük 7 sene,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında minimum 6 sene,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında minimum 5 sene,

b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 sene,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında asgari 4 yıl,

c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 sene,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında asgari 4 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

çalışmakla yükümlüdür.

(2) Gerekli çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir." hükümlerine tarafından; öğretmenler zorunlu alıştırma yükümlülüğüne ast yer değişiklik işlemlerineesas süreler bulunmaktadır.

Gerekli Egzersiz Yükümlüsü Olanların Gerekli Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Resen Yer Değişim Süresi

Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne yan yer değiştirmeler" başlıklı 43. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Zorunlu alıştırma yükümlüsü öğretmenlerden yer değişim yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı olarak ya da toplam adaylık dahil üç sene atama yapanlar, gerekli çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır." hükümlerine göre; öğretmenlerde zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi resen yer değiştirmeye 3 yılın hesabında 30 Eylül tarihi başlica alınmaktadır.

Zorunlu Egzersiz Yükümlüsü Olanların Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne İsteğe Tabi Yer Değişim Süresi

Yönetmeliğin "Zorunlu egzersiz yükümlülüğüne ast yer değiştirmeler" başlıklı43. maddesi 2 fıkrasındaki; "(2) Zorunlu egzersiz yükümlüsü öğretmenlerden mazerete alt gerekli alıştırma yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, gerekli egzersiz yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değişim isteğinde bulunabilir. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği ya da alanlarında gereksinim bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine ataması yapılamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam eder." hükümlerine tarafından; öğretmenlerden istekli olanlar adaylıkları kaldırılanlar, gerekli alıştırma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değişiklik isteğinde bulunabilir.

Zorunlu Alıştırma Bölgesinde Olanların Zorunlu Çalışma Bölgelerine İsteğe Yan Yer Değişiklik Süresi

Yönetmeliğin "Zorunlu egzersiz yükümlülüğüne ast yer değiştirmeler" başlıklı 43. maddesi 4 fıkrasındaki; "(4) Mazerete tabi yer değiştirmeler hariç edinmek üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda minimum 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki veya diğer illerdeki gerekli çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değişim isteğinde bulunabilir." hükümlerine göre; öğretmenlerden zorunlu hizmet bölgesinde 3 sene süreyle tahsis yapanlar il içi yada il dışarıya zorunlu alıştırma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değişiklik isteğinde bulunabilir.

B- GEREKLI YER DEĞİŞTİRMEYE ALT OLMAYAN PERSONELİN YER DEĞIŞTIRME İŞLEMLERİ

12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Büyüme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan ve taşra teşkilatında;

a) Şef, bilirkişi (GİH), sivil savunma uzmanı, sayman, ayniyat saymanı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve denetim işletmeni, hazinedar, ayniyat memuru, ahır memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve emniyet görevlisi, daktilograf, ressam öğretici, sürücü, hizmetli aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, kaloriferci, terzi,

b) Mimar, mühendis, grafiker, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, avukat, veteriner doktor, psikolog, biyolog, sosyal çatışmacı, fizyoterapist, hemşire, baytar sağlık durumu teknisyeni, laborant, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman, Kadrolarında tayin yapan ve adaylığı kaldırılan personelin,

Gerekli yer değiştirmeye ast olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışarıya kalan personelinin yer değişikliği işlemleri 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmelikle yapılmaktadır.

Bu yönetmelikte 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Devlete Ait Gazetede yayımlanan değişiklikle eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı haricen kalan personelinin yer değişikliklerinde il dışı için 5 yıl olan koşul 3 yıla kesilmiş ve il içi yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye yılın hesabında kullanılan 31 Mayıs tarihi ile il dışı yer değişikliği işlemlerinde yer değiştirmeye başlica yılın hesabında kullanılan 30 Haziran tarihi 30 Eylül olarak değiştirilmiştir.

İşte bu değişikliklerle öğretmenlerde olduğu gibi gerekli yer değiştirmeye ast olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışarıya kalan personelinin il içi ve il dışı yer değişikliklerinde 3 sene şartı getirilmiş ve 3 yılın hesabında 30 Eylül tarihi başlica alınmaktadır.

1- İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMEYE BAŞLICA 3 YILIN HESABINDA 30 EYLÜL TARİHİ BAŞLICA ALINMAKTADIR.

Yönetmeliğin "İl içi isteğe emrindeki yer değiştirmeler" başlıklı 32. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Bölge hizmetine alt yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik zarfında yer alan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül tarihi itibarıyla sürekli asgari üç sene atama yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler." hükümlerine tarafından; zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışarıya kalan personelinin, il içi isteğe yan yer değişim işlemlerinde yer değiştirmeyeesas 3 yılın hesabında 30 Eylül tarihi esas alınmaktadır.

2- İL DIŞI YER DEĞİŞTİRMEYE ESAS 3 YILIN HESABINDA 30 EYLÜL TARİHİ BAŞLICA ALINMAKTADIR.

Yönetmeliğin "İller arası isteğe ast yer değiştirmeler" başlıklı 33. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Alan hizmetine bağlı yer değişim yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Mevzuat zarfında yer alan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Eylül tarihi itibarıyla aralıksız minimum üç yıl tahsis yapanlar, iller aralarında, yer başkalaşmak üzere başvuruda bulunabilirler."hükümlerine tarafından; gerekli yer değiştirmeye emrindeki olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışarıya kalan personelinin, iller arası isteğe ast yer değişiklik işlemlerinde yer değiştirmeyeesas 3 yılın hesabında 30 Eylül tarihi başlica alınmaktadır.

C- İL ULUSAL EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI, İLÇE MILLI EĞİTİM MÜDÜRÜ VE ŞUBE MÜDÜRLERİ YER DEĞIŞIM İŞLEMLERİ

12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Çoğalma, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan ve taşra teşkilatında; il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve il/ilçe milli eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten atama yapmakta olanlar, bu Mevzuat dahilinde yapılacak bölge hizmetine emrindeki yer değiştirmeye alt tutulmaktadırlar.

Yönetmeliğin "Alan hizmeti süreleri ve puanları" başlıklı 28. maddesi 1. fıkrasındaki;

(1) Yöneticilerin bölge hizmeti süreleri ve puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hizmet Bölgesi

Alan Hizmeti Süresi (Sene)

Alan Hizmeti Puanı (Yıl)

5

2

14,4

4

2

12

3

4

10,8

2

4

9,6

1

6

6

Hükümlerine göre; il ulusal eğitim müdür yardımcısı, ilçe ulusal eğitim müdürü ve il/ilçe ulusal eğitim şube müdürü kadrolarındaki yöneticilerin alan hizmetine alt yer değişim işlemlerinde yer değiştirmeyeesas süreler bulunmaktadır.

1- BÖLGE HİZMETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMEYE ESAS YILIN HESABINDA 31 MAYIS TARİHİ BAŞLICA ALINMAKTADIR.

Yönetmeliğin "Bölge hizmetine emrindeki yer değiştirmeler" başlıklı 29. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Alan hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler başlica alınır. Hizmet süresine ya da isteğe tabi olarak öteki hizmet bölgelerine yer değişim suretiyle ataması yapılan yöneticilerin alan hizmeti süresi 28 inci maddenin birinci fıkrasına tarafından tekrar başlar. Bölge hizmetine alt yer değiştirmelerde hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Alan hizmeti süresini 31 Mayıs itibarıyla tamamlamış olanların yer değişiklik işlemleri, Haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değişiklik işlemlerinin takvimi, başvuruya ilişkin işlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ile duyurulur." hükümlerine göre; il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe ulusal eğitim müdürü ve il/ilçe milli eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten atama yapmakta olanlar, bölge hizmetine tabi yer değişiklik işlemlerinde yer değiştirmeyeesas yönetmeliğin 28. maddesindeki yılınhesabında 31 Mayıs tarihi başlica alınmaktadır.

2- İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMEYE ESAS YILIN HESABINDA 30 HAZİRAN TARİHİ ESAS ALINMAKTADIR.

Yönetmeliğin "Yöneticilerin isteğe emrindeki yer değiştirmeleri" başlıklı 31. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen alan hizmeti süresinin minimum yarısını 30 Haziran tarihi itibarıyla tamamlayanlar, benzer ya da daha aşağı hizmet bölgelerindeki münhal kadrolara yer başkalaşmak suretiyle atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Bu maddeye tarafından isteğe bağlı yer değişim talebinde bulunanlar, Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına yerinde kadrolar arasından maksimum on tercihte bulunurlar.

(3) İsteğe tabi yer değişiklik talebinde bulunan yöneticilerin atamaları, Temmuz ayında tercihleri dikkate alınarak, yer değiştirmeye puan üstünlüğüne kadar yapılır. Yer değiştirmeye puanın hesabında 30 Haziran tarihi başlica alınır ve puanların eşitliği halinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlıkta geçen toplam hizmet süresi dikkate alınır.

(4) Bu madde dahilinde yapılan atamalar, Bakanlığın internet sitesinde duyurulur." hükümlerine göre; il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve il/ilçe ulusal eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten atama yapmakta olanlar, isteğe bağlı bağlı yer değişim işlemlerinde yer değiştirmeyeesas yönetmeliğin 28. maddesindeki yılınhesabında 30 Haziran tarihi esas alınmaktadır.

D- MAARİF MÜFETTİŞLERİ YER DEĞIŞIKLIK İŞLEMLERİ

24.05.2014 Tarihli ve 29009 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetleme Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin "Hizmet bölgeleri" başlıklı 33. maddesindeki; "(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki müfettişlerin ödev ve yer değiştirmelerine esas olan hizmet bölgeleri ve puan değerleri, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi ile hizmet gereklerinin karşılanması bakımından birbirlerine benzerlik bildiren illerin gruplandırılması suretiyle Ek-3 Formunda düzenlenir." hükümleri,

Yönetmeliğin "Hizmet bölgeleri ve hizmet puanı" başlıklı 34 .maddesindeki; "(1) Alan hizmeti; birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde beşer yıl, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinde dörder sene, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır." hükümlerince Maarif Müfettişlerinin açıklanmış sürelerde bölgelerde hizmet yapmaları gerekmektedir.

1- ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARIN YER DEĞİŞTİRMEYE YILIN HESABINDA 1 EYLÜL TARİHİ ALINMAKTADIR.

Yönetmeliğin "Gerekli egzersiz süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri" başlıklı 37. maddesi 3. fıkrası 1. cümlesindeki; "(3) Bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen alan hizmetini ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla tamamlayacak olanların atama yerleri, alan hizmetini yapmadıkları hizmet bölgelerinden birine olacak şekilde değiştirilir." hükümlerine kadar; Maarif Müfettişlerindenzorunlu egzersiz süresini tamamlayanların yerdeğiştirme işlemlerinde yer değiştirmeyeesas yönetmeliğin 34. maddesindeki yılınhesabında 1 Eylül tarihi başlica alınmaktadır.

2- BULUNDUKLARI İLDE SEKİZ YIL VAKIT İLE GÖREV YAPANLARIN YER DEĞİŞTİRMEYE ESAS 8 YILIN HESABINDA 1 EYLÜL TARİHİ ESAS ALINMAKTADIR.

Yönetmeliğin "Bulundukları ilde sekiz yıl vakit ile tayin yapanların yer değiştirmeleri" başlıklı 38. maddesi 1. 2. ve 3. fıkrasındaki; "(1) Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan müfettişlerin, benzer ilde aralıksız egzersiz süreleri sekiz yıldan pozitif olamaz.

(2) İlgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde aralıksız sekiz sene vakit ile devir yapan müfettişlerin devir yerleri, bulundukları ilin dahil olduğu hizmet bölgesindeki duyurusu yapılan öteki illerden birine veya istemeleri halinde bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki duyurusu yapılan diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu madde dahilinde yer değişiklik isteğinde bulunmayan müfettişler, yer değişiklik isteğinde bulunanlardan tercihlerinden birine atanamayan müfettişler ile aylıksız izinli oldukları sürede yer değişiklik talebinde bulunmayan müfettişlerin tahsis yerleri, bulundukları hizmet bölgesindeki illerden birine olacak şekilde Bakanlık kadar re'sen değiştirilir.

(3) İkinci fıkradaki sekiz yıllık sürenin hesabına maarif müfettişleri başkanlığı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerinde geçen süreler de dahil edilir. Maarif müfettişleri başkanı ve maarif müfettişleri başkan yardımcılığı görevlerini yürütenlerden ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla bulundukları ilde sekiz yıllık çalışma süresini dolduranların atama yerleri de bu madde kapsamında değiştirilir." hükümlerine tarafından; Maarif Müfettişlerinden bulundukları ilde 8 sene vakit ile devir yapanların yer değiştirme işlemlerinde yer değiştirmeye 8 yılın hesabında 1 Eylül tarihi başlica alınmaktadır.

3- İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMEYE ESAS 2 YILIN HESABINDA 1 EYLÜL TARİHİ ESAS ALINMAKTADIR.

Yönetmeliğin "İsteğe tabi yer değiştirmeler" başlıklı 39. maddesi 3. ve 4. fıkrasındaki; "(3) Alan hizmetini tamamlamamış olan müfettişlerden bulundukları ilde ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla asgari iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bulundukları hizmet bölgesi ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan illerden azami beş il yeğlemek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.

(4) Bu Yönetmelikle belirlenen asgari gerekli çalışma süreleri dek her hizmet bölgesinde çalışarak alan hizmetini tamamlayan müfettişlerden bulundukları ilde ilgili yılın 1 Eylül tarihi itibarıyla en düşük iki takvim egzersiz süresini tamamlayanlar, duyurusu yapılan illerden azami yirmi il tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler." hükümlerine göre; Maarif Müfettişlerinden bulundukları ilde 2 sene süre ile devir yapanların yer değiştirme işlemlerinde yer değiştirmeye başlica 2 yılın hesabında 1 Eylül tarihi esas alınmaktadır.

Öğretmenlerin,gerekli yer değiştirmeye bağli olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışarıda kalan personelin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Ulusal Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinin ve Maarif Müfettişlerinin yer değişim işlemlerinde il içi ve il dışı yer değiştirmeye esas sürelerin ve bu sürelerin hesabında kullanılan tarihler birbirinden farklıdır MEB bütün tarihleri 31 Aralık olacak şekilde değiştirmelidir.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »