Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Maçlarda tahsis alan polise aidat ödenir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Maçlarda, saha güvenliğinin nasıl sağlanacağı 6222 sayılı Sporda Zor ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 6. maddesinde düzenlenmiştir.

İlgili madde şu şekildedir:

"Madde 6(1) Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en üst ligindeki spor kulüpleri, genel kolluk ile birlikte görev yapmak üzere güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki özel emniyet görevlilerini yarışma öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine değin geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmakla ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Spor kulüpleri, özel güvenlik görevlileri dışarıda müsabakalarda seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda çalıştırmak üzere keza kulüp görevlileri bulundurmakla yükümlüdür.
(3) Spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan yükümlülüklerini yapmak nedeniyle özel güvenlik hizmeti satın alabilir. En üstteki profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla genel kolluk görevlilerinden, görevde olmayanlar da görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üstüne, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk birimince yapılır. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri yarışma ile sınırlı olarak jurnal harcırah miktarının iki katı değin ödeme yapılır. Bu arz, federasyon tarafından doğrudan kolluk görevlilerinin hesabına yatırılır. Federasyon, ödeyeceği para miktarını ilgili spor kulübünün alacaklarından öncelikle mahsup eder. İl veya ilçe spor emniyet kurulları göre belirlenen özel emniyet görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirilir.
(4) Spor alanlarında tayin yapacak özel güvenlik görevlileri, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Bu Kanundan doğan görevlerinin ifası sırasında, özel emniyet görevlilerinin ateşli tabanca taşımaları yasaktır."

Bu maddeye göre, en üstteki profesyonel futbol ligi müsabakalarında kolluk kuveti yani polis memuru görevlendirilmektedir. Tekrar Kanunun 6/3 fıkrası gereğince görevde olmayan polis memurları da görevlendirilmektedir.

Oysa düzenleme sadece en üstteki profesyonel ligini kapsamaktadır.

Yapılan düzenleme uyarınca, görevlendirilen polis memuruna günlük harcırah miktarının iki katı tutarında ödeme yapılması gerekmektedir. Bu ödemeyi federasyon dosdoğru polis memurunun hesabına yatırmaktadır. 1-4 derece için harcırah miktarı 2017 yılı için 37,25 liradır. Dolaysıyla bugün itibariyle yarışma başına 74,5 lira ödenmelidir.

Görevlendirilecek polis memuru sayısı, tayin bölge özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçemez.

Bazen futbol kulüpleri, görevde olmayan polis memurları arasından yapılan görevlendirmelerde aidat ödememesi yapmamaktadır. Bu halde federasyon aleyhine, önce icra müdürlüğünden icra takibi başlatılmalı, sonra da Asliye hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır. Rize'de yaşanan bir olayda da, 2013-2014 yılı liginde Çaykur Rize Spor'un maçlarında devir bölge bir polis memuru, aidat ödemeyen federasyon aleyhine açtığı davayı bu ay içinde kazanmıştır.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »