Son Yazılar

29 Ocak 2018 Pazartesi

Lisansüstü öğrenim yapan sözleşmeli öğretmenler ek dersi artırımlı alabilir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millet Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Karşın Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Kontrat metninin İkinci Bölümünde bulunan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki " Lisansüstü öğrenim görebilen öğretmenlere ek ilave ders ücreti" başlıklı 8. maddesinde yer alan düzenleme; öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, doğrusu girdikleri dersler için artırımlı ücreti ödemesi yapılmasına yönelik düzenlemedir.

Toplu sözleşmede yer alan düzenleme şu şekildedir:

"Lisansüstü öğrenim görebilen öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 8- (1) Ulusal Eğitim Bakanlığına tabi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ödev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, sahiden girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir."

Bu madde ile alakalı olarak Maliye Bakanlığı "Yüksek Lisans yapan yöneticiler ek dersi artırımlı almayacak" haberimizde yer verdiğimiz açıklamayı yapmış, ama bu açıklamasını sonradan "Ilave dersler yüzde 5-15 artırımlı ödenirken 'alanlarında' kısıtı uygulanmayacak" haberimizde yer verdiğimiz yazısı ile düzeltmiştir.

Maliye Bakanlığının ayar mütalaasında; "...yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin bu öğrenimlerini alanlarında yapmış olmalarına dair herhangi bir ibareye yer verilmemesinden dolayı, önceki açıklamalarımızda yer alan "alanlarında" ibaresinin dikkate alınmaması gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

Ayrıca "Tezsiz yüksek lisanslı hoca de, ilave ders ücretini % 5 zamlı alacak" haberimizde yer verdiğimiz Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi yapan öğretmenlerin gerçekten girdikleri ilave ders ücretlerinin yüzde 5 artırımlı alacaklarına dair manzara yazılarına ve yukarıda sıraladığımız yazı ve yönetmelik hükümlerine kadar; Mevzuat hükümlerinde kadrolu öğretmen nitelendirilmesi yapılmadığından sözleşmeli öğretmenlerimizde bu haktan faydalanabileceklerdir.

Dolayısıyla; lisansüstü öğrenimlerinin "alanında olup olmadığına", "tezlimi tezsiz mi" olup olmadığına bakılmaksızın örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, aslında girdikleri dersler için ödenecek ilave ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödeneceğinden sözleşmeli öğretmenlerimizde Lisansüstü öğrenimlerine alt bu ücretlerini artırımlı olarak alacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Yüksek lisans ve doktora yapanlar, hangi ek derslerini arttırımlı alamayacak
« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »