Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

KİT'lere KPSS ile yapılacak atamalarda 2 yeni düzenleme
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


2018 yılına yönelik yatırım ve finansman kararnamesi 31 Ekim 2017 tarihli Devlete Ait Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.

MERKEZİ ATAMA DIŞINDAKİ ATAMALARDA İKİ YENİ DÜZENLEME

Merkezi yatirma dışındaki atamalarda daha önce KPSS taban puan sınırı bulunmuyordu. Yeni düzenleme ile 70 taban puanı sınırı geldi.

Yine merkezi siralama dışındaki atamalarda, en yüksek KPSS puanına sahip 20 katı aday yazılı sınava alınmaktaydı. Yeni düzenlemede bu sınır 10 katına indirildi, yazılı sınava ek olarak sözlü imtihan yapılacak. Sözlü sınava ise yazılı sınavda en yüksek puan alan 3 katı namzet girebilecek. Sınavla ilgili hususlar bir yönetmelikle düzenlenecek.

Merkezi siralama dışındaki alımlar şu şekildedir:

a) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Yardımcı Hava Trafik Kontrolörü pozisyonları,
b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı mühendis, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen pozisyonları,
c) Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren halk teşebbüslerinin AR-GE birimlerinde atama alacak mühendis pozisyonları,
ç) Türkiye Taşkömürü Kurumunun üretim ve elektromekanik işletme müdürlüklerinde mekanize kazı projelerinde tayin alacak mühendis pozisyonları,
d) Tabi ortaklıkların Milli Tren Projesinde ve yapımında ödev alacak mühendis pozisyonları,
e) Millet iktisadi teşebbüslerinin talebi üstüne, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelde sayılı unvanlarla sınırlı kalmak kaydıyla, Müşteşarlıkça yerinde görülecek ve faaliyet alanı itibariyle özel niteliği haiz diğer pozisyonlar,

KİT'LERE YERLEŞEN 3 YIL BAŞTAN BAŞA BAŞKA BİR KURUMA GEÇEMEYECEK

KİT'lere yerleşen bir aday 3 sene boyunca diğer bir kuruma geçemeyecek. Bunun iki istisnası bulunuyor:
1- Mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar
2- Bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar.

Bu başvuru, 1/1/2018 tarihinden daha sonra yapılacak merkezi yatirma işlemleri neticesinde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar hakkında uygulanacak

Bu yeni düzenleme uyarınca, 1/1/2018 tarihinden sonradan merkezi bir koyma ile KİT'lere atananlar, 3 hizmet yılını tamamlamadıkça, merkezi sipariş verme işlemlerine başvuramayacak, yerleştirilseler zeka devir işlemleri yapılmayacak.

2018 yılı yatırım ve finansman kararnamesi için tıklayınız.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »