Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

KİT'lerde takvim izin süreleri nasıl hesaplanır?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


SORU: iyi günler... 399 a yan bir kit kurumunda 1,5 senedir teknisyen olarak çalışmaktayım. Kamu kurumuna girmeden önce özel bir kurumda 8 yıl(2400 gün) gün teknisyen olarak çalışmışlığım var. Memur olduğum vakit özelde çalıştığım günler derece aşama olarak verildi lakin takvim müsade konusunda hiç bir dinç veri alamıyorum. Acaba takvim müsade gün sayım ne kadar zaman sonradan 30 olacaktır. Teknik hizmetler sınıfındayım ve şu lahza takvim izin gün sayım 20 gündür. Şu lahza 9 un 3 ündeyim.

teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

CEVAP:

Sorunuzdan bir halk iktisadi teşebbüsünde 399 sayılı KHK zarfında sözleşmeli teknisyen olarak tayin yaptığınız anlaşılmakta. Ilk Kez, sözleşmeli personelin bir kadrosu bulunmadığından tutulan kademe ve derecenin yalnızca emeklilik açısından teşkil ettiğini belirtmekte yarar görmekteyiz. Diğer bir ifadeyle "9 un 3 ündeyim" şeklinde belirttiğiniz aşama ve dereceniz yalnızca emeklilik işlemlerinizde tartı taşımaktadır.

Müsade hakkının hesaplanmasına gelince, 399 sayılı KHK'nin 21'inci maddesinin birinci fıkrasında "Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla dek olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan pozitif olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Takvim müsade verilmesine hizmetin tesbitinde halk kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır." denilmektedir.

Düzenlemede açık hüküm bulunmaktadır. Buna tarafından ulus kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile askerlik sürelerinin toplamı 10 yılı geçtiğinde takvim izin hakkınız 30 gün olacaktır.

Uyarı edileceği üzere hizmet yılı 10 olanlar da 20 gün müsade hakkına sahiptir. Dolayısıyla 11'inci hizmet yılından gün alanlar 30 gün izin hakkı elde ederler. Yaptıysanız bu süreye askerlik devir süreniz de dahildir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »