Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

KİT Vergi Gruplarındaki Değiştirme Ne Kavrama Geliyor?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


2016 Yılının Başından beri Süren Bekleyiş

Toplu sözleşmenin 39'uncu maddesinde "KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname zarfında tayin yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin esas ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar baştan düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır." hükmüne yer verilmiş ve bu konuda hazırlanan eskiz YPK'ya iletilmişti.

Bu konuda memurlar.net olarak böylece çok haber yapmış ve detayları incelemiştik.

Birincil taslakta üç yenilik uyarı çekmekteydi

- Esas ücret grupları 5'ten 3'e düşürülmesi

- Iş yerinin coğrafi durumu esas aidat hesaplanmasında dikkate alınacak olması,

- coğrafi koşul gibi işin riski de esas ücret hesabında dikkate alınacak olması.

Fakat, Maliye Bakanlığının itirazları dikkate alınarak kroki revize edildi ve iş yeri ve iş riskinin ücrete dahil olmasına dönük düzenlemeler taslaktan çıkarıldı. İlgili haberlerimize ulaşmak için tıklayınız:

Toplu Kontrat Öncesi Aidat Grupları 5'ten 3'e Düştü. Peki Anlamı Ne?

18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Tasarlama Kurulu Kararı, 21/07/2017 tarih ve 30130 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlandı. Bu Kararla vergi grubu beşten üçe indirildi.

Kararda uyarı çeken noktalardan birisi maddelere geçilmeden önce yer alan "Devlet Personel Başkanlığının 27/01/2016 tarihli ve E.554 sayılı ve 10/05/2017 tarihli ve E.2774 sayılı yazıları dikkate alınarak; ulus iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin ekli Kararın halk bütçesine ilave tartı getirilmemesi kaydıyla kabulüne, karar verilmiştir." denilmektedir.

Fiilen altını çizdiğimiz ifade kararın felsefesini özetlemektedir.

Önemli bir diğer husus ise "MADDE 3 - (1) Halk iktisadi teşebbüsleri ve emrindeki ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding'de 527 sayılı KHK'nın 31'inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait asgari ve en yüksek temel aidat miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde artma yönetmeliğine göre bir üstteki unvan grubuna ait vergi düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve parasal imkanları dikkate alınarak ayarlama yapmaya ilgili teşebbüs ve ast ortaklık yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bu şekilde yapılacak ödenti ayarlamaları sonucu oluşacak toplam maliyet artışı, söz konusu sözleşmeli personel grubuna ait toplam esas ödenti maliyet tutarının % 5'ini hiçbir şekilde aşamaz. Sümer Holding'de 527 sayılı KHK'nın 31'inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin maliyete olan %5'in hesaplanmasında toplam kontrat aidat maliyet tutarı başlıca alınır." hükmünün 2018 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olmasıdır.

Aidat gruplarının beşten üçe düşmesiyle yönetim kurullarının esas ödenti belirlemesindeki takdir yetkileri genişlemektedir. Ama bu yetki 2018 yılına değin kullanılamayacaktır. 2018 yılından itibaren yapılacak değişikliklerde ise bir grupta yer alan personele ödenen esas ücretlerin toplamının %5indne pozitif maliyet artışına neden olunamayacaktır.

DPB'nin Açıklaması

DPB'nin sitesinden yaptığı açıklamada ücret gruplarının memur ücret zammı oranında güncellenmiş hali paylaşılmıştır. Açıklamanın ilgili bölümü aşağıdadır:

Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki cetvelde gruplar itibariyle belirtilen en az ve en yüksek esas ücretlere, 2017 yılı ikinci 6 aylık dönemi için ulus görevlilerinin parasal haklarında uygulanan artma oranı değin artış yapılacaktır. Laf konusu artışlardan sonra asgari ve en yüksek esas ücretler şu şekilde olacaktır:

Grup

Minimum Ödenti (TL)

En Yüksek Ücret (TL)

1

2.684,00

4.644,00

2

2.366,00

4.064,00

3

2.278,00

3.594,00

Başar Gültepe

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »